Wij hechten waarde aan een opgeruimde school. In onze school heerst rust en structuur met een vast ritme. Net als veiligheid is dit voor ons een voorwaarde om goed te kunnen leren.

Wij werken klassikaal vanuit de cyclus van handelingsgericht werken, waarbij de instructie van de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen op drie niveaus wordt gegeven.
De wereldorienterende vakken richten zich op onderzoeksvaardigheden en projecten, dit bieden wij met IPC onderwijs. Wij bieden reflectieve vakken zoals godsdienst en levensbeschouwing aan. Ook is er aandacht voor kunstzinnige vakken zoals muziek (samen met een docent van de Gooische Muziekschool), handvaardigheid (ateliers) en tekenen. Door onze samenwerking met Kunst Centraal wordt de creativiteit van de kinderen ook in een andere omgeving (excursies) dan op school gestimuleerd.

In al onze activiteiten creëren wij een taalrijke omgeving, bouwen we aan een uitgebreide woordenschat en hebben we aandacht voor samenwerking en effectieve communicatie. De Postiljon biedt kinderen een scala aan mogelijkheden om zich breed te ontwikkelen, zowel cognitief, creatief, sportief als sociaal-emotioneel. We bieden een stevige basis waarin ieder kind zich optimaal kan ontplooien.

Zo leren wij graag met plezier!