Communicatiecommissie

Deze commissie van basisschool CBS De Postiljon is er om de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten en de verbinding te versterken. Ieder jaar bepalen we gezamenlijk welke onderwerpen aandacht behoeven. Denk hierbij aan:

  • Digitale informatievoorziening (nieuwsbrieven, website, etc.)
  • Visie van de school (o.a. schoolplan) en de vertaling hiervan richting ouders en kinderen
  • Ouders en kinderen meenemen in veranderingen (o.a. nieuwbouw, nieuwe leermethodes)
  • Het agenderen en inbedden van maatschappelijke thema’s (o.a. duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid bij het dorp)
  • Identiteit en imago: vergroten van de bekendheid, zichtbaar maken van de school en de onderscheidende kenmerken van De Postiljon duidelijk maken in de regio.

Samenstelling

De commissie komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar en bestaat uit ouders en de directeur van de school. Op dit moment zijn de volgende ouders betrokken:

  • Sonja Sredanovic
  • Astrid Partouns
  • Priscilla Westerveld

Contact

Heb je vragen, ideeën of opmerkingen? Mail ons dan, spreek ons aan of neem op een andere manier contact op met één van de commissieleden (gegevens bekend bij de directeur).

Interesse om aan te sluiten? Neem dan contact op met de directeur via het mailadres info@depostiljonsoesterberg.nl