Onze school is een IPC school. Kinderen leren bij ons door het aanbod van het International Primary Curriculum (IPC).

Het International Primary Curriculum (IPC) is een eigentijds curriculum voor het basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin effectief leren centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun best leren door boeiende, actieve en zinvolle lessen.

IPC onderwijs biedt een combinatie tussen relevante kennis, vaardigheden en inzicht, waardoor kinderen beter leren omgaan met de complexiteit van de 21e eeuw. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, kunstzinnige vorming, muziek, ICT,  wetenschap en techniek worden geïntegreerd aangeboden. IPC is kerndoel dekkend en goedgekeurd door de inspectie.

Internationaal perspectief en waarde(n)vol leren

Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en ontdekken ze volop hun eigen talenten. IPC geeft ook een internationaal perspectief. Het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en andere landen. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook begrip voor elkaar leren hebben. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over normen en waarden – waarde(n)vol leren – is daarbij onmisbaar.

Units

Het lesmateriaal van IPC bestaat uit zogenaamde Units. Voor elke bouw (milepost) zijn speciale units ontwikkeld die aansluiten op de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind in die periode. Een Unit bestaat uit een centraal thema en heeft een aantal leerdoelen, waar de leeractiviteiten uit voort komen.

In elke unit komen verschillende vakgebieden aan de orde, zodat de kinderen ook leren op verschillende manieren naar een onderwerp te kijken. De activiteiten zijn zo ontwikkeld dat aan verschillende talenten en vaardigheden van kinderen aandacht besteed kan worden. Er is veel ruimte voor de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en vormgeving van het leren, waardoor er sprake is van grote betrokkenheid op hun ontwikkeling. We stimuleren zo de onderzoekende houding van leerlingen en brede vaardigheden als samenwerken, kritisch denken, oplossingsgericht denken en communiceren.

IPC in de klas

In de groepen 1 en 2 wordt dagelijks gewerkt aan IPC verdeeld over de dag. In de groepen 3-8 wordt 6 uur per week aan IPC besteed, meestal op de middag. Per twee groepen (1-2, 3-4, 5-6 en 7-8) wordt samengewerkt aan een unit. Elke unit wordt aangeboden via een vaste structuur. De doelen waaraan we werken en de stappen die we doorlopen maken we zoveel mogelijk zichtbaar in de klas. Onmisbaar is de samenwerking met en betrokkenheid van ouders. Daarom wordt regelmatig samengewerkt met ouders.

Wilt u meer lezen over de herkomst van IPC neem dan een kijkje op de website www.ipc-nederland.nl. Wilt u meer lezen en zien over IPC in het nieuws en wat experts te vertellen hebben kijk dan op www.leraar24.nl.