Onze stichting biedt voor leerlingen die extra uitdaging nodig hebben een verrijkingsklas.
Kinderen van de scholen van onze stichting kunnen hieraan deelnemen. Zij moeten dan voldoen aan onderstaande toelatingscriteria:
– er is sprake van handelingsverlegenheid, d.w.z. de school kan niet meer aan de onderwijsbehoeften van de leerling voldoen;
– de school heeft samen met het kind en de ouders het Digitale Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid doorlopen;
– het kind heeft een IQ van 130 of hoger. Dit is vastgesteld middels een intelligentietest (op kosten van de ouders);
– het kind en ouders hebben een goede motivatie voor deelname aan de verrijkingsklas;

De toelatingscommissie beslist uiteindelijk of het kind geplaatst wordt in de plusklas. Deelname aan de plusklas is tot op heden gratis. In de plusklas wordt uitdaging geboden in de vorm van projecten gericht op kennis en vaardigheden. De groepsgerichte activiteiten zijn bedoeld om de sociale, emotionele en culturele ontwikkeling te stimuleren. De kinderen bezoeken de klas één ochtend in de week.