Samenwerking met het Jeugdteam
Sinds 2015 heeft de gemeente de verantwoordelijkheid gekregen voor het beleid en de uitvoering van de Jeugdwet. Indien u als ouders ondersteuning nodig heeft bij de opvoeding en verzorging van uw kind en hiervoor toestemming geeft aan het Jeugdteam, zal u van hen ondersteuning krijgen.
Het Jeugdteam, het samenwerkingsverband en de Postiljon werken intensief samen.

Samenwerking met logopediepraktijk Soesterberg
Wij hebben een intensieve samenwerking met logopediepraktijk Soesterberg.
Er is elke eerste woensdag van de maand een inloopspreekuur vanaf 08.15 uur. U kunt daar terecht met uw vragen.

Samenwerking met kinderfysiotherapie Zeist
Wij werken samen met kinderfysiotherapie Zeist, vestiging medisch centrum Soesterberg. Zien wij dat leerlingen moeite hebben met schrijven en/ of bewegen, dan kunnen we voor advies bij hen terecht.

Schoolgezondheidszorg (GGD) 
Wij werken intensief samen met de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Midden-Nederland.
Zij werkt preventief aan een gezonde groei en ontwikkeling van jeugdigen van 0 tot 19 jaar. Daarom onderzoekt de GGD kinderen op verschillende leeftijden, om mogelijke problemen in het opgroeien tijdig te herkennen.
Mochten er problemen gesignaleerd zijn, dan helpt de GGD bij het bewandelen van de juiste weg.
Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden.
Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een doktersassistente.