Medezeggenschapsraad 2021-2022

Welkom bij de medezeggenschapsraad (MR) van CBS De Postiljon. De MR is het aanspreek punt voor ouders en leraren met betrekking tot het beleid van de school. Als MR geven wij advies of nemen besluiten over verschillende aspecten van het beleid. De MR bestaat uit vier leden. Op dit moment bestaat de MR uit: namens de ouders: Aafke Hardeman en Marloes Veldhuizen. Bart Schouten neemt in dit schooljaar afscheid van de MR. Namens de leerkrachten :  Caroline Peeters en  Mieke Wandel. Onze vergaderingen vinden ongeveer om de zes weken plaats en zijn grotendeels openbaar. In de nieuwsbrief worden de vergaderingen aangekondigd.

In onze laatste vergaderingen hebben we onder andere gesproken over de status van het nieuwe schoolgebouw, de invulling van het personeelsbeleid, nieuwe onderwijstijd en communicatie. Dit betreft zowel communicatie vanuit de MR als communicatie vanuit de school naar de ouders.

Het mailadres van de MR is:  mr@depostiljonsoesterberg.nl.

De vergaderdata voor 2021-2022 zijn: 23 september, 30 november 2021, 17 januari, 15 maart, 25 april, 23 juni, 30 juni 2022.