Medezeggenschapsraad 2022-2023

Welkom bij de medezeggenschapsraad (MR) van CBS De Postiljon. De MR is het aanspreekpunt voor ouders en leraren met betrekking tot het beleid van de school. Als MR geven wij advies of nemen besluiten over verschillende aspecten van het beleid. De MR bestaat uit vier leden. Op dit moment bestaat de MR uit: namens de ouders: Aafke Hardeman en Marloes Veldhuizen. Namens de leerkrachten:  Mieke Wandel en Lisanne van Vliet. Onze vergaderingen vinden ongeveer om de zes weken plaats en zijn grotendeels openbaar. In de nieuwsbrief worden de vergaderingen aangekondigd.

In onze vergaderingen hebben we onder andere gesproken over de status van het nieuwe schoolgebouw, de invulling van het personeelsbeleid, Covid-19 en communicatie. Dit betreft zowel communicatie vanuit de MR als communicatie vanuit de school naar de ouders.

Het mailadres van de MR is:  mr@depostiljonsoesterberg.nl.

De vergaderdata voor 2022-2023 worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.