Medezeggenschapsraad 2020-2021

Welkom bij de medezeggenschapsraad (MR) van CBS De Postiljon. De MR is het aanspreek punt voor ouders en leraren met betrekking tot het beleid van de school. Als MR geven wij advies of nemen besluiten over verschillende aspecten van het beleid. De MR bestaat uit zes leden, drie ouders en drie leraren. Op dit moment bestaat de MR uit: Aafke Hardeman, Bianca Osinga, Bart Schouten, Caroline Peeters, Wendy van Thiel en Mieke Wandel. Onze vergaderingen vinden ongeveer om de zes weken plaats en zijn grotendeels openbaar. In de nieuwsbrief worden de vergaderingen aangekondigd.

In onze laatste vergaderingen hebben we onder andere gesproken over de status van het nieuwe schoolgebouw, de invulling van het personeelsbeleid, nieuwe onderwijstijd en communicatie. Dit betreft zowel communicatie vanuit de MR als communicatie vanuit de school naar de ouders.

Onze volgende vergadering staat gepland voor woensdag 4 november.  Mocht je punten hebben die besproken moeten worden of ben je geïnteresseerd in hoe een vergadering verloopt, laat het ons weten op mr@depostiljonsoesterberg.nl.