We hopen natuurlijk dat uw kind een fijne schooltijd heeft! Mochten er problemen zijn, dan
kunt u dit altijd bespreekbaar maken met de leerkracht van uw kind.

Als u er samen met de leerkracht niet uitkomt kunt u in gesprek gaan met de intern
begeleider of de schoolleiding.
Mochten al deze gesprekken niet naar tevredenheid lopen, dan kunt u contact opnemen
met de vertrouwenscontactpersoon van onze school Lisa-fleur van Engelshoven of Sammy Hofman.
De vertrouwenscontactpersoon biedt in de eerste plaats een luisterend oor en denkt graag
met u mee. Indien nodig kan de vertrouwenscontactpersoon u in contact brengen met de externe
vertrouwenspersoon van stichting PCBO Baarn-Soest, Marleen Versteege-Verschoor.
Haar mailadres is de.reis.marleen@gmail.com