Welkom op actuele informatie site van onze groep 5.

belangrijke informatie:

 • we hebben voor het eerst cijfers gekregen voor onze toetsen en deze in onze agenda gezet.
 • het klokkijken is voor veel leerlingen nog lastig, wilt u dit thuis oefenen!
 • dinsdag 15 oktober graag 2 dozen meenemen per kind.
 • vrijdag 18 oktober controle van de fietsverlichting.
 • groep 5 heeft 2 klassenmoeders: Manon Joosse en Marga Peters.
 • IPC unit 1: Red de wereld “het regenwoud”, afsluiting op vrijdag 15 juni van 8.15-8.45 uur.
 • ik mis nog 2 rapporten.
 • op vrijdag gaan we naar onze schoolbibliotheek waar we 2 boeken kunnen lenen.( de eigen boeken zijn mee naar huis gegaan)

toets:

belangrijke data:

 • vrijdag 18 oktober start om 15.15 uur de herfstvakantie.

informatie over vakken:

Red de wereld                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    IPC Red de wereld: het regenwoud

We zijn begonnen. Na drie momenten van opbouwen waarbij de leerlingen mochten maken en meenemen was zij wilden, was er vrijdagochtend een kleine verwoesting te zien in de groep. Deze verwoesting was gelukkig niet echt, maar helaas gebeurd dit in het regenwoud wel. Gedurende de komende weken gaan we samen van alles leren hierover. Met aardrijkskunde zijn we bezig met de werelddelen, de evenaar en keerkringen en hebben we coördinaten gelezen, we hebben inheemse volken bekeken en gezien wat de verschillen tussen hen en ons zijn en wat de overeenkomsten zijn. We hebben een slang en een papegaai geknutseld en komende week ontvangen we een gastspreker die ons verteld over het regenwoud. De gastspreker ( De heer Nettert Smit) heeft ons van alles laten zien over het regenwoud en we mochten van alles vragen. We hebben bekeken waarom inheemse stammen hun gezicht beschilderen daarna zelf een ontwerp gemaakt en deze beschilderd. We hebben naar de kunst van Henri Rousseau gekeken en ons eigen kunstwerk geschilderd. Een poster om aandacht te vragen voor het behoud van het regenwoud mag natuurlijk ook niet ontbreken. ………….wordt vervolgd.

Rekenen ( Wereld in Getallen) blok 2

 • we oefenen met het getalbegrip van de getallen tot en met 1000.
 • het optellen en aftrekken tot en met 100 wordt herhaald.
 • de tafels van 1 t/m 7 en 10 worden nogmaals geoefend en de tafel van 8 wordt in dit blok aangeleerd.
 • we maken een start met delen.
 • we herhalen het klokkijken, digitaal en analoog en de minuut.
 • de meter en centimeter worden herhaald, de kilometer wordt aangeboden.
 • de kilogram wordt herhaald, gram wordt aangeboden.

Spelling (Staal) blok 2

We herhalen :

 • -klankgroepenwoord met twee klankgroepen.
 • -klankgroepenwoord met een lange klank aan het eind
 • een woord met twee categorieën
 • uitbreiding van de ei-plaat
 • woord van het uw-rijtje
 • woord met -eren, -ene, -elen
 • uitbreiding van de au=plaat.

Grammatica

We herhalen de volgende woordsoorten en leestekens:

 • lidwoord
 • zelfstandig naamwoord
 • enkelvoud
 • meervoud

Hoofdletter aardrijkskundige namen

Uitleg: De hoofdletter staat aan het begin van de zin.

Hoofdletters schrijf je ook bij:

 • namen
 • aardrijkskundige namen ( landen, plaatsen, rivieren)

Taal (Staal) blok 2 Nacht

Het thema van het blok is de nacht.We gaan aan de slag met poëzie. We luisteren naar gedichten en maken kennis met rijmsoorten.We luisteren naar geluiden en praten met elkaar over slapen en dromen. We schrijven een spannend verhaal en dragen een gedicht voor in het “theater van de nacht”.

Technisch Lezen (Estafette)

Bij het werken met Estafette ligt het accent op het aanleren van een goede leesvaardigheid, waarbij onderscheid wordt gemaakt in correct lezen, vlot lezen en vloeiend lezen en leesplezier. Na de herfstvakantie starten we met het maken van een  boekverslag. De leerlingen lezen in een leesboek dat zij op school uit de bibliotheek lenen.

Begrijpend Lezen ( Nieuwsbegrip)

Bij het werken met Nieuwsbegrip ligt het accent op leesstrategieën:

 • voorspellen & voorkennis activeren
 • ophelderen van onduidelijkheden
 • samenvatten
 • vragen stellen
 • verbanden leggen

Schrijven ( Pennenstreken)

Bij het schrijven met Pennenstreken worden de kleine letters en de hoofdletters herhaald aan de hand van letterclubs. We schrijven met een goede zithouding, papierligging en penhantering ( een vulpen wordt vastgehouden met 2 vingers en de 3de vinger ondersteunt en ligt eronder.) Het schrijven met een vulpen is een belangrijk onderdeel bij het schrijven in onze schriften.