Groepen
Nieuws
Nieuws

Huiswerk/ Actuele informatie

Belangrijke data:

 • maandag 17 september: start unit Schilderijen, foto’s en afbeeldingen.
 • woensdag 3 oktober: start Kinderboekenweek.
 • donderdag 4 oktober: inloop tot 8.30 uur.
 • vrijdag 5 en 12 oktober: workshops.

Toets:

4 oktober : Toets Taal hoofdstuk 1 Het ziekenhuis ( woordjes zijn 21 september meegegeven)

Belangrijke informatie:

 • er is een blad over de tafel van 7 meegegaan met de leerlingen, dit mogen zij maken en inleveren.
 • dinsdag 25 september heb ik een cursus, Juf Nadieh vervangt die dag.
 • wilt u het rapport inleveren!
 • sommige leerlingen hebben geen leesboek bij zich.

Waar zijn we op dit moment mee bezig: 

Technisch Lezen (Estafette)

Bij het werken met Estafette ligt het accent op het aanleren van een goede leesvaardigheid, waarbij onderscheid wordt gemaakt in correct lezen, vlot lezen en vloeiend lezen en leesplezier.

Begrijpend Lezen ( Nieuwsbegrip)

Bij het werken met Nieuwsbegrip ligt het accent op leesstrategieën:

 • voorspellen & voorkennis activeren
 • ophelderen van onduidelijkheden
 • samenvatten
 • vragen stellen
 • verbanden leggen

Schrijven ( Pennenstreken)

Bij het schrijven met Pennenstreken worden de kleine letters en de hoofdletters herhaald aan de hand van letterclubs. We schrijven met een goede zithouding, papierligging en penhantering.

Rekenen ( Wereld in getallen)

In blok 1 werken we aan:

 • getallen tot en met 1000
 • optellen en aftrekken tot en met 100
 • vermenigvuldigen en delen ( tafels 1 tot en met 6 en 10 in groep 4) , we leren nu de tafel van 7
 • geld ( teruggeven tot en met 1 euro)
 • klokkijken ( hele, halve, kwartieren, analoog en digitaal in groep 4) , we leren nu de minuut
 • meten (meter en centimeter)
 • meetkunde ( symmetrie)

Taal (Staal)

In blok 1 werken we met het thema Ziekenhuis. De leerlingen leren mensen met verschillende beroepen kennen en leren ze herkennen aan hun taalgebruik. Ze leren een ander aanwijzingen geven zodat die de weg in het ziekenhuis kan vinden en beschrijven hoe een dag in het ziekenhuis eruitziet. Ze ontdekken de clou in mopjes en cartoons over het ziekenhuis en praten met elkaar. Ze oefenen, met behulp van het bronnenboek, in het geven van informatieve antwoorden op vragen die veel leerlingen over het ziekenhuis hebben. aan het eind van het thema volgt er een toets, hiervoor krijgen de leerlingen woordjes mee naar huis om te oefenen. De toets is op 4 oktober, de woordjes zijn 21 september meegegeven aan de leerlingen.

Spelling (Staal)

In blok 1 herhalen wij de volgende categorieën:

 • hakwoord
 • zingwoord
 • luchtwoord
 • eer-oor-eur woord
 • aai-ooi-oei woord
 • eeuw-ieuw woord
 • langermaakwoord
 • voorvoegsel
 • klankgroepnwoord
 • verkleinwoord
 • achtervoegsel

Grammatica: in blok 1 herhalen we :

 • samenstelling
 • werkwoord
 • hoofdletter
 • vraagteken

 

 

 

 

Laatste nieuws

Contact

CBS De Postiljon
Gen. Winkelmanstraat 111
3769 EC Soesterberg
Telefoon: 0346 - 351518
Stuur een mail
Meer contactgegevens