Belangrijke data:

 • Kunst Centraal in de groep op maandag 27 mei en maandag 3 juni : Plaatselijke figuren.
 • Avond-4-daagse van 21 t/m 24 mei.
 • Donderdag 23 mei bezoek aan de Verkeerscentrale in Utrecht.
 • Hemelvaart : 30 en 31 mei vrij.

Huiswerk:

 • Rekenblad verhaaltjes sommen: maandag 20 mei inleveren.
 • Boekverslag inleveren voor 29 mei.

Groep 5 zonnebloemwedstrijd! Donderdag 18 april heeft iedereen een bakje met pitjes van zonnebloemen meegekregen.Verzorg deze goed want begin juli gaan we kijken wie de grootste zonnebloem heeft gezaaid.

 

 

 

 

 

Toets:

 

Belangrijke informatie:

 • We gaan op dinsdagmiddag op de fiets naar gym.
 • Nog 6 rapporten moeten ingeleverd worden.
 • Op maandag krijgen de leerlingen een huiswerkblad mee om te maken en weer in te leveren.
 • Boekverslag 3 inleveren voor 29 mei.as.
 • We starten met het maken van een werkstuk op school op 24 mei.

Rekenen ( Wereld in Getallen)

In blok 3B werken we aan:

 • oriëntatie op de getallen tot en met 2000 : getallenlijn en de structuur van de getallen, positieschema.
 • optellen en aftrekken tot en met 1000, hierbij moeten tussenstappen worden genomen: rijgmethode of splitsmethode.
 • optellen en aftrekken tot 100 en verdere automatisering van het optellen en aftrekken over het tiental.
 • vermenigvuldigen, alle tafels hebben we geleerd, tientallen-tafels, verhoudingstabel, verdubbelen, halveren.
 • delen met rest, samenhang delen en vermenigvuldigen, delen met geld, liters,pizza en de 1/2 en 1/4.
 • tijd: kwartieren, dagen van de maand, klokkijken,herhalen analoge en digitale tijd tijdsduur,
 • meten: introductie millimeter, deciliter, omtrek, oppervlakte,

Taal (Staal)

In blok 7 is het thema GELD. In het thema verzamelen leerlingen interessante weetjes over geld. Zij bestuderen reclameteksten en maken kennis met uitdrukkingen die over geld gaan. In de luisterles luisteren zij naar een spannend verhaal uit het boek Schateiland. Bij het denkgesprek praten ze met elkaar over hoe het is om schatrijk, gierig of arm te zijn. Als eindproduct publiceren leerlingen hun weettekst over geld.

Spelling (Staal)

In blok 7 leren wij de volgende categorieën:

 • colawoord: Ik hoor /k/, maar ik schrijf c.
 • uitbreiding van het achtervoegsel met -ige en -lijke. Ik hoor /ug/, maar ik schrijf ig. Ik hoor /luk/, maar ik schrijf lijk.
 • grondwoord + te/ste.

Werkwoordspelling: herhalen van de werkwoordonderdelen.

Grammatica: in blok 7 komen de volgende leestekens aan bod.

 • dubbele punt
 • aanhalingstekens
 • uitroepteken

Technisch Lezen (Estafette)

Bij het werken met Estafette ligt het accent op het aanleren van een goede leesvaardigheid, waarbij onderscheid wordt gemaakt in correct lezen, vlot lezen en vloeiend lezen en leesplezier. Van elk gelezen boek maken de leerlingen een boekverslag.

Begrijpend Lezen ( Nieuwsbegrip)

Bij het werken met Nieuwsbegrip ligt het accent op leesstrategieën:

 • voorspellen & voorkennis activeren
 • ophelderen van onduidelijkheden
 • samenvatten
 • vragen stellen
 • verbanden leggen

Schrijven ( Pennenstreken)

Bij het schrijven met Pennenstreken worden de kleine letters en de hoofdletters herhaald aan de hand van letterclubs. We schrijven met een goede zithouding, papierligging en penhantering. Het schrijven met een vulpen is een belangrijk onderdeel bij het schrijven in onze schriften. Ook in het tweede schrijfschrift schrijven wij met een vulpen, ligt er een lijnenkaart in ons schrift zodat wij schuinhellend schrijven. We letten erop dat de hoofdletters en de lussen de boven of onderlijn niet raken.