Groepen
Nieuws
Nieuws

Huiswerk/ Actuele informatie

huiswerkHuiswerk/ Waar zijn we momenteel mee bezig?

Boekverslag
Bijna alle boekverslagen zijn ingeleverd en de laatste boekbesprekingen vinden de komende 2 weken plaats. Wat hebben de kinderen het goed voorbereid!

Huiswerk
Alle tafels goed oefenen, niet alleen op een rijtje, maar ook door elkaar heen oefenen!
Klok kijken oefenen, zowel digitaal als analoog. Op school besteden we extra veel aandacht aan de tafels. De kinderen ontdekken wat een tafelsom eigenlijk is en dat ze overal in het dagelijks leven te vinden zijn (denk maar aan een eierdoos voor 6 eieren, daar zitten 2 rijen van 3 eieren in, dus 2 x 3!)
Toetsen:

Belangrijke data:

 

 dinsdag 23 april  rekentoets
 donderdag 26 april  Studiedag  Alle kinderen vrij
Vrijdag 27 april t/ zondag 13 mei  meivakantie  Alle kinderen vrij
De week van 21- 25 mei Start nieuw thema IPC
 
 

IPC
In de week van 21 mei starten we met een nieuwe Unit.

Taal:
Blok 6 is afgerond. De kinderen hebben allemaal mooie cijfers gehaald.
We starten niet met blok 7, maar werken op school aan een werkstuk. Alle kinderen hebben een sport uitgekozen. Hier gaan ze gericht informatie over zoeken en dat ordenen. Wanneer dit af is gaan we op school een Powerpoint hierover maken en tenslotte wordt het in de klas aan de anderen gepresenteerd. Wat zullen we met 23 verschillende sporten veel gaan leren hier over!

Spelling:
Blok 6 is afgerond en blok 7 starten we nog niet. We gebruiken de spelling tijd voor herhalen. Ze hebben dit jaar zoveel al geleerd, dat herhalen en blijven oefenen (ook de grammatica) erg belangrijk is.
Na de meivakantie gaan we verder met blok 7.

Rekenen
We zijn gestart met blok 2. We leggen de nadruk op de tafels, want die blijven we tegen komen. We hebben nu een tafel-tafel in de klas. De kinderen ontdekken dat tafels overal voorkomen. Ook leren de kinderen wat een verhoudingstabel is en wat een decimeter is.

We werken verder met gewichten, leren wat een seconde is (bijvoorbeeld: 84 seconden = 1, 24 minuten.

We tellen tot 1000 met sprongen van 2, 5 (en we tellen terug). We leren met geld rekenen en gaan schatten.
We gaan ervan uit dat de tafels nu al erg goed beheerst worden (zoniet; blijf oefenen!) want we gaan nu een stap verder met de tafelsommen. 5 x 5 = 25 en 5 x 50 = 250 en 20 : 4 = 5 200 : 4= 50)
Ook leren we delen met rest! (23: 5= 4 rest 3)

 Nieuwsbegrip:
Onze methode van begrijpend lezen heet ‘Nieuwsbegrip’. Met actuele nieuws onderwerpen oefenen we het begrijpend lezen. De kinderen leren samenvatten, verwijswoorden vinden, vragen stellen, voorspellen van een tekst en moeilijke woorden te achterhalen.

Tip:

* http://www.avi-lezen.nl/site/k-portal/kinderen.htm (op de computer AVI lezen op eigen niveau oefenen, weer eens wat anders dan een gewoon leesboek!)

* www.gynzykids.com De kinderen hebben hier een eigen inlogcode voor gekregen. Kinderen kunnen hier ook op een leuke manier de tafels oefenen. Een aanrader!

* www.cyberkidz.nl  Op deze site kunnen kinderen ontzettend veel stof op een leuke manier oefenen. (tafels, meten, spellen)

* www.ambrasoft.nl De kinderen hebben hier een eigen inlogcode voor gekregen. De inhoud van de ‘spelletjes’ sluit goed aan bij de aangeboden lesstof van groep 5.

 

 

Laatste nieuws

Contact

CBS De Postiljon
Gen. Winkelmanstraat 111
3769 EC Soesterberg
Telefoon: 0346 - 351518
Stuur een mail
Meer contactgegevens