Belangrijke data:

 • woensdag 14 november: hoofdluis-controle.
 • donderdag 15 november: voortgangsgesprekken.
 • donderdag 15 november: schoolfotograaf.
 • vrijdag 16 november : lootjes trekken en knutsel middag Sint.
 • dinsdag 20 november; voortgangsgesprekken.
 • donderdag 22 november; Afsluiting unit Schilderijen, foto’s en afbeeldingen: tussen 8.15-8.45 uur.

Toets:

 • maandag 12 november: Toets Rekenen blok 2 minimum en project
 • dinsdag 13 november : Toets Rekenen blok 2 basis
 • dinsdag 13 november: Toets Spelling blok 2
 • vrijdag 16 november: Toets Taal blok 2 Nacht

Belangrijke informatie:

 • Wilt u thuis regelmatig oefenen met het klokkijken en de tafels? Een aantal leerlingen beheerst dit nog niet voldoende.
 • In week 45 starten we met het maken van een presentatie op papier over een schilder, hier werken de leerlingen in tweetallen aan op school. Het resultaat kunt u op 22 november bekijken bij de afsluiting.
 • Een aantal leerlingen moeten hun boekverslag nog inleveren ( hier hebben zij op school nog in week 46 tijd voor).
 • Als de boekverslagen ingeleverd zijn, krijgen de leerlingen de opdracht om een boekbespreking over het boek te houden, het boek hebben ze gelezen en het boekverslag hebben ze gemaakt, ze krijgen richtlijnen mee naar huis. Het gaat om een eerste oefening.

Waar zijn we op dit moment mee bezig: 

Technisch Lezen (Estafette)

Bij het werken met Estafette ligt het accent op het aanleren van een goede leesvaardigheid, waarbij onderscheid wordt gemaakt in correct lezen, vlot lezen en vloeiend lezen en leesplezier.

Begrijpend Lezen ( Nieuwsbegrip)

Bij het werken met Nieuwsbegrip ligt het accent op leesstrategieën:

 • voorspellen & voorkennis activeren
 • ophelderen van onduidelijkheden
 • samenvatten
 • vragen stellen
 • verbanden leggen

Schrijven ( Pennenstreken)

Bij het schrijven met Pennenstreken worden de kleine letters en de hoofdletters herhaald aan de hand van letterclubs. We schrijven met een goede zithouding, papierligging en penhantering.

Rekenen ( Wereld in getallen)

In blok 2 werken we aan:

 • oriëntatie op de getallen tot en met 1000
 • optellen en aftrekken tot en met 100
 • vermenigvuldigen ( tafels 1 tot en met 7 en 10) , we leren nu de tafel van 8
 • het deelteken wordt geïntroduceerd
 • geld ( teruggeven tot en met 1 euro)
 • klokkijken ( hele, halve, kwartieren, analoog en digitaal in groep 4) , we leren nu de minuut
 • meten : introductie kilometer, naast centimeter en meter

Taal (Staal)

In blok 2 werken we met het thema Nacht. In dit thema gaan kinderen aan de slag met poëzie. Ze lezen gedichten en maken kennis met rijmsoorten. In de luisterles luisteren ze naar geluiden.De kinderen praten met elkaar over slapen en dromen. In de schrijflessen maken ze spannende verhalen.Ze schrijven tot slot een gedicht.

Spelling (Staal)

In blok 2 herhalen wij de volgende categorieën:

 • klankgroepenwoord met twee klankgroepen
 • klankgroepenwoord met een lange klank aan het eind
 • één woord met twee categorieën
 • uitbreiding van de ei-plaat
 • woord van het uw rijtje
 • woord met -eren, -enen, -elen
 • uitbreiding van de au-plaat

Grammatica: in blok 2 herhalen we :

 • lidwoord
 • zelfstandig naamwoord
 • enkelvoud
 • meervoud

Leestekens : in blok 2 wordt de hoofdletter uitgebreid

 • Hoofdletter. uitleg: De hoofdletter staat aan het begin van de zin.

Hoofdletters ook bij: -namen en – aardrijkskundige namen ( landen, plaatsen, rivieren)