Welkom op actuele informatie site van onze groep 5.

belangrijke informatie:

toets/to do

belangrijke data:

informatie over vakken:

IPC  Zij maakten het verschil : start 5 maart

Iemand die “belangrijk”is, is over het algemeen iemand die iets heeft betekend voor de wereld en dan meestal op het gebied van politiek, sport, muziek, literatuur, architectuur, godsdienst. Beroemd zijn zijn betekent dat veel mensen je kennen of over je praten. Belangrijk zijn is wat anders. Bij het woord belangrijk denk je aan iemand die van grote betekenis is. In deze unit gaan we ons bezig houden met echt belangrijke personen en niet met mensen die alleen maar beroemd zijn.

Rekenen ( Wereld in Getallen) blok 2b

 

Spelling (Staal) blok 6

 

Taal (Staal) blok 6

 

Technisch Lezen (Estafette)

Bij het werken met Estafette ligt het accent op het aanleren van een goede leesvaardigheid, waarbij onderscheid wordt gemaakt in correct lezen, vlot lezen en vloeiend lezen en leesplezier. We zijn gestart met het maken van een  boekverslag. De leerlingen lezen in een leesboek dat zij op school uit de bibliotheek lenen.

Begrijpend Lezen ( Nieuwsbegrip)

Bij het werken met Nieuwsbegrip ligt het accent op leesstrategieën:

  • voorspellen & voorkennis activeren
  • ophelderen van onduidelijkheden
  • samenvatten
  • vragen stellen
  • verbanden leggen

Schrijven ( Pennenstreken)

Bij het schrijven met Pennenstreken worden de kleine letters en de hoofdletters herhaald aan de hand van letterclubs. We schrijven met een goede zithouding, papierligging en penhantering ( een vulpen wordt vastgehouden met 2 vingers en de 3de vinger ondersteunt en ligt eronder.) Het schrijven met een vulpen is een belangrijk onderdeel bij het schrijven in onze schriften.