Welkom op actuele informatie site van onze groep 5.

 

 

graag meenemen/verzamelen:

 • we sparen kosteloos materiaal: kleine doosjes, kokers, doppen, wol etc.
 • ik mis nog 2 rapporten.

belangrijke informatie:

 • de leerlingen moeten de tafels thuis gaan oefenen. ( de tafels 1 t/m 7 moeten nu geoefend worden)
 • de leerlingen hebben hun agenda mee genomen naar huis om de cijfers thuis te laten zien van onze eerste toetsen van spelling, taal en rekenen. na de herfstvakantie mogen zij deze weer meenemen.
 • op vrijdag  gaan we op de fiets naar gym! fietst u een keer mee? graag opgeven bij de klassenouders.
 • de klassenouders van onze groep zijn : Xiomara ( moeder van Guus) en Chantal ( moeder van Lynn).
 • in de flyer staat informatie over groep 5, u kunt de flyer ook digitaal bekijken : flyer groep 5.

belangrijke data:

 

toets

 

informatie over vakken:

IPC Jong en Oud

Wie we ook zijn, we hebben allemaal één ding gemeen: we worden elke dag ouder. Dankzij de groeiende kennis over gezondheid en de vooruitgang in de wetenschap en medische zorg leven de meeste mensen nu langer dan ooit tevoren. Maar we hebben ook onze verantwoordelijkheden. We moeten niet alleen goed voor onszelf zorgen en zowel lichamelijk als geestelijk fit en gezond blijven, we hebben ook verantwoordelijkheden ten opzichte van anderen. We moeten voor anderen zorgen, ze respecteren en waarderen, ongeacht hun leeftijd. Regelmatig komt er een stukje op de site van groep 5 te staan over de unit.

Rekenen ( Wereld in Getallen ) blok 2 ( start 26 oktober)

 • oriëntatie op de getallen tot en met 1000 ( HTE).
 • optellen en aftrekken tot en met 100.
 • vermenigvuldigen ( we leren in dit blok de tafel van 8).
 • introductie van het deelteken.
 • geld: het betalen en teruggeven tot 100 euro herhalen.
 • tijd: het klokkijken wordt herhaald.
 • meten en meetkunde: introductie kilometer, de meter en centimeter zijn bekend. introductie gram, de kilogram is bekend.
 • om tafels te oefenen :https://www.tafeldiploma.nl

     Spelling  ( Staal) blok 2 ( start 26 oktober)

 • één woord met twee categorieën.
 • uitbreiding van de ei-plaat.
 • woord van het -uw rijtje
 • woord met -eren, -enen,- elen.
 • uitbreiding van de au-plaat.
 • klankgroepenwoord met twee klankgroepen.
 • klankgroepenwoord met een lange klank op het eind.

Grammatica:

 1. lidwoord
 2. zelfstandig naamwoord
 3. enkelvoud
 4. meervoud

Hoofdletter aardrijkskundige namen:

uitleg: De hoofdletter staat aan het begin van de zin. Hoofdletters schrijf je ook bij :

 • namen
 • aardrijkskundige namen ( landen, plaatsen, rivieren)

Taal (Staal) blok 2 ( start 26 oktober)

Opstaan, het is nacht. In dit thema gaan de leerlingen op stap met een dichter. Samen lopen ze onder de sterrenregen. Ze zoeken naar nachtdieren. Sommige mensen en dieren zijn klaarwakker. De dichter verzamelt geluiden. Met die geluiden bedenkt hij woorden voor zijn gedichten. Misschien worden de leerlingen ook een dichter in de nacht.

 • om de taalwoordjes te oefenen: https://leestrainer.nl/Woordenschat/staal/groep5/index.html

Technisch Lezen (Estafette)

Na de herfstvakantie gaan we oefenen met het schrijven van een boekverslag.

Estafette werkt met drie verschillende aanpakken:

 1. aanpak 1
 2. aanpak 2
 3. aanpak 3

Een technisch leesles bestaat uit vier onderdelen:

 • introductie ( alle leerlingen doen mee)
 • instructie ( aanpak 1 en 2)
 • begeleide verwerking en begeleide oefening ( aanpak 1)
 • afronding ( alle leerlingen doen mee)

Begrijpend Lezen ( Nieuwsbegrip)

Nieuwsbegrip werkt met actuele nieuwsberichten

We oefenen nu met de volgende strategieën:

 • Voorspellen
 • Vragen stellen
 • Verwijswoorden

Schrijven ( Pennenstreken)

Schrijven is de meest complexe taalactiviteit. het vereist veel oefening van diverse vaardigheden. De methode is gericht op het technisch schrijven. In groep 3 en 4 is het aanvankelijk schrijven van de kleine en hoofdletter aangeleerd. In groep 5 wordt het schrijven verder geautomatiseerd. We schrijven met vulpen voor een mooi en verbonden handschrift. Sommige leerlingen vinden het verbonden schrift nog lastig, we oefenen dagelijks op school. Na de herfstvakantie gaan we steeds meer met onze vulpen schrijven.