Belangrijke data:

 • Maandag 11 maart Start Unit WOON JIJ HIER IN DE BUURT?
 • Vrijdag 22 maart volleybaltoernooi vanaf 16.00 uur in de Banninghal.
 • Vrijdag 5 april inloop/ ontbijtgerechtje meenemen.
 • Er zijn onvoldoende spelers, dus voor onze groep is er geen voetbaltoernooi op 10 april.
 • Dinsdag 16 april Bezoek Archeon in het kader van onze IPC Unit.
 • Woensdag 17 april ontbijtspullen mee naar school met tas.
 • Donderdag 18 april paasviering in de groep, tot 14.00 uur les.

Huiswerk:

 • Foto van je huis maken en meenemen.
 • Thuis oefenen met het memoriseren van de tafels tot en met 10.

Toets:

Belangrijke informatie:

 • Het rapport mag weer ingeleverd worden.
 • Vanaf maandag 11 maart krijgen de leerlingen een huiswerkblad mee om te maken en weer in te leveren.
 • Graag de huiswerk- mappen weer mee terug geven om het huiswerk in te vervoeren.
 • Elke week gaan we naar de schoolbibliotheek waar we steeds 2 boeken mogen lenen.

 

Rekenen ( Wereld in Getallen)

In blok 6 werken we aan:

 • oriëntatie op de getallen tot en met 1000, buurgetallen, sprongen vooruit en achteruit, koppelen getallen aan de getallenlijn, positiewaarde getallen. (HTE)
 • optellen en aftrekken tot en met 1000, hierbij moeten tussenstappen worden genomen: rijgmethode of splitsmethode.
 • optellen en aftrekken tot 100 en verdere automatisering van het optellen en aftrekken over het tiental.
 • vermenigvuldigen, alle tafels hebben we geleerd ,tientallentafels,verhoudingstabel
 • delen met rest, samenhang delen en vermenigvuldigen.
 • tijd: kwartieren, dagen van de maand, klokkijken,herhalen analoge en digitale tijd tijdsduur, introductie seconde
 • meten: introductie decimeter

Taal (Staal)

In blok 6 is het thema Draaien. Nee, we gaan het wiel niet uitvinden in dit thema. de leerlingen gaan zich meer en meer realiseren wat er allemaal draait. Molens, windmolens, draaimolens bijvoorbeeld. Het wiel van een fiets, de messen van een grasmaaier en de draaideur van een warenhuis. Ze ontdekken dat tandwielen bij dat draaien een grote rol spelen. Of ze nu groot zijn ,zoals in een reuzenrad of klein als in een mechanisch polshorloge. Een verdraaid leuk thema dus!

Spelling (Staal)

In blok 6 leren wij de volgende categorieën:

 • woord. met vier categorieën
 • luchtwoord uitbreding
 • politiewoord. regel: Politiewoord. Ik hoor /tsie/,maar ik schrijf tie.

Werkwoordspelling: we leren om de voltooide tijd te herkennen. Bij de voltooide tijd staan altijd twee werkwoorden in de zin: een hulpwerkwoord en een voltooid deelwoord.

Grammatica: in blok 6

 • Hulpwerkwoord. Uitleg: Het hulpwerkwoord staat samen met een ander werkwoord in de zin. Het hulpwerkwoord is altijd de persoonsvorm.
 • Voltooid deelwoord. Uitleg: Het voltooid deelwoord is het werkwoord dat zegt dat het voltooid is. Het staat altijd met een hulpwerkwoord in de zin.

Technisch Lezen (Estafette)

Bij het werken met Estafette ligt het accent op het aanleren van een goede leesvaardigheid, waarbij onderscheid wordt gemaakt in correct lezen, vlot lezen en vloeiend lezen en leesplezier. Van elk gelezen boek maken de leerlingen een boekverslag.

Begrijpend Lezen ( Nieuwsbegrip)

Bij het werken met Nieuwsbegrip ligt het accent op leesstrategieën:

 • voorspellen & voorkennis activeren
 • ophelderen van onduidelijkheden
 • samenvatten
 • vragen stellen
 • verbanden leggen

Schrijven ( Pennenstreken)

Bij het schrijven met Pennenstreken worden de kleine letters en de hoofdletters herhaald aan de hand van letterclubs. We schrijven met een goede zithouding, papierligging en penhantering. Het schrijven met een vulpen is een belangrijk onderdeel bij het schrijven in onze schriften. Ook in het tweede schrijfschrift schrijven wij met een vulpen, ligt er een lijnenkaart in ons schrift zodat wij schuinhellend schrijven. We letten erop dat de hoofdletters en de lussen de boven of onderlijn niet raken.