Onze laatste week in groep 5:

maandag 15 juli : zorg dat je een eigen leesboek hebt en neem een spelletje mee.

dinsdag 16 juli: in de middag naar Abrona om te kijken naar de musical van groep 8.

woensdag 17 juli: neem een tas mee ( je multomap. schriften etc moeten erin kunnen).

donderdag 18 juli: in de middag ga je kennismaken in groep 6 ( zonder meester Aad), je krijgt je rapport mee, je krijgt je spullen mee naar huis.

vrijdag 19 juli: spelletje mee, 12.00 uur zomervakantie.

 

Uitslag zonnebloemwedstrijd:

7. Sterre met 60 cm

6. Valerie met 66 cm

5. Briana met 96 cm

4. Skip met 1.10 cm

3. Davi met 1.23 cm en een diameter bloem 3 cm

2. Jurre met 1.30 cm en diameter bloem 5 cm

1. Juf Caroline met 1.88 cm een diameter bloem van 14 cm

 

 

 

 

 

 

Rekenen ( Wereld in Getallen)

In blok 4B werken we aan:

 • oriëntatie op de getallen tot en met 10.000: sprongen maken, aanvullen tot.
 • optellen en aftrekken tot en met 1000.
 • vermenigvuldigen en delen: tempotoets tafels, delen met rest, delen met grotere getallen.
 • geld: betalen en terugkrijgen.
 • tijd:analoog en digitaal.
 • meten: oppervlakte, verschillende maten.
 • grafieken: thermometer aflezen.

Taal (Staal)

In blok 8 is het thema Geheimen. In dit thema gaan de leerlingen aan de slag met allerlei geheime boodschappen. Ze ontcijferen verschillende soorten geheimschrift en passen dat schrift ook zelf toe. Ze maken kennis met uiterst geheime uitnodigingen en leren hoe zo’n uitnodiging is opgebouwd. Wat staat er allemaal in en hoe stem je het taalgebruik af op de ontvanger? Ze praten over geheimen ( mag je een geheim verklappen of kun je iemand die een geheim verklapt nog wel vertrouwen?) en leren ze hoe je uiterlijk en gedrag kunt beschrijven.

Spelling (Staal)

In blok 8 leren wij de volgende categorieën:

 • net als voorvoegsel, vb mevrouw, tevreden.
 • tropisch woord, regel: ik hoor /ies/, maar ik schrijf isch.
 • woord van het gids-rijtje,ik denk aan de d.

Werkwoordspelling: we herhalen alle werkwoordonderdelen.

Grammatica: in blok 8 komen de volgende leestekens aan bod.

 • voorzetsel , uitleg: het voorzetsel zegt iets over de precieze plaats, richting of tijd. vb onder de kast/ naar huis/ tijdens de vakantie.

Technisch Lezen (Estafette)

Bij het werken met Estafette ligt het accent op het aanleren van een goede leesvaardigheid, waarbij onderscheid wordt gemaakt in correct lezen, vlot lezen en vloeiend lezen en leesplezier. Van elk gelezen boek maken de leerlingen een boekverslag.

Begrijpend Lezen ( Nieuwsbegrip)

Bij het werken met Nieuwsbegrip ligt het accent op leesstrategieën:

 • voorspellen & voorkennis activeren
 • ophelderen van onduidelijkheden
 • samenvatten
 • vragen stellen
 • verbanden leggen

Schrijven ( Pennenstreken)

Bij het schrijven met Pennenstreken worden de kleine letters en de hoofdletters herhaald aan de hand van letterclubs. We schrijven met een goede zithouding, papierligging en penhantering. Het schrijven met een vulpen is een belangrijk onderdeel bij het schrijven in onze schriften. Ook in het tweede schrijfschrift schrijven wij met een vulpen, ligt er een lijnenkaart in ons schrift zodat wij schuinhellend schrijven. We letten erop dat de hoofdletters en de lussen de boven of onderlijn niet raken.