Welkom op actuele informatie site van onze groep 5.

 

 

belangrijke informatie voor de laatste schoolweek!

 • 13 juli: bij mooi weer gaan we buiten de musical kijken.
 • 15 juli :12.45 uur kennismaken met je nieuwe groep, tas meenemen voor je schriften, map e.d.
 • 16 juli: afscheid nemen van Isabel en elkaar! en dan om 12.00 uur vakantie ( geen gym!)

 

informatie over vakken:

IPC

Rekenen ( Wereld in Getallen )

 • om tafels te oefenen :https://www.tafeldiploma.nl
 • oefenen op Bingel online.

     Spelling  ( Staal)

 • oefenen met Staal online.

Grammatica:

 • oefenen met Staal online.

Werkwoordspelling:.

 • oefenen met Staal online.

Taal (Staal)

 • om de taalwoordjes te oefenen: https://leestrainer.nl/Woordenschat/staal/groep5/index.html
 • oefenen met Staal online (woordenschat).

Technisch Lezen (Estafette)

We lezen 4x per week 1 minuut woordjes. Oefen online met Flits 4 en Bloon.

Begrijpend Lezen ( Nieuwsbegrip) 

Nieuwsbegrip werkt met actuele nieuwsberichten.

Oefenen online met Nieuwsbegrip.

Schrijven ( Pennenstreken)

Schrijven is de meest complexe taalactiviteit. Het vereist veel oefening van diverse vaardigheden. De methode is gericht op het technisch schrijven. In groep 5 wordt het schrijven verder geautomatiseerd. We schrijven met vulpen voor een mooi en verbonden handschrift. Sommige leerlingen vinden het verbonden schrift nog lastig.

Groep 5:

 • in de flyer staat informatie over groep 5, u kunt de flyer ook digitaal bekijken : flyer groep 5.