Welkom op actuele informatie site van onze groep 5.

 

belangrijke data:

 • woensdag 21 en 28 april gymmen bij Vliegdorp.

huiswerk:

 • tafels oefenen! sommigen zijn er bijna. 12 leerlingen hebben al een diploma! wie volgt?

belangrijke informatie:

 • in de flyer staat informatie over groep 5, u kunt de flyer ook digitaal bekijken : flyer groep 5.

toets:

 • maandag 19 april toets taal blok 5 ( woordjes zijn 30 maart mee naar huis gegeven).

 

informatie over vakken:

IPC:  Ontdekkingsreizigers en avonturiers ( start 1 maart)

Hou jij van ontdekken? Misschien ben je wel een ontdekkingsreiziger! Dat zijn ook mensen die de aarde rondreizen op zoek naar nieuwe plekken of dingen waarvan we nog niet wisten dat ze bestonden. Ontdekken is spannend en soms zelfs een beetje eng.

Rekenen ( Wereld in Getallen ) blok 5 ( toets 20 en 21 april)

 • oriëntatie op de getallen tot en met 1000: ordenen getallen, samenstellen getallen, positiewaarde.
 • optellen en aftrekken tot en met 1000: doortellen , tussenstappen.
 • optellen en aftrekken tot en met 100: schatten optellen met geld.
 • vermenigvuldigen: aandacht voor de tafels blijft, tientallentafels, delen zonder rest.
 • introductie delen met rest.
 • tijd: tijdsduur, klokkijken ( analoog en digitaal).
 • meten: komma bij het meten van de lengte, herhalen cm, m, km herhalen, gewicht : kilogram en gram herhalen, introductie halve kilo.
 • meetkunde: bouwen met blokken.
 • om tafels te oefenen :https://www.tafeldiploma.nl
 • oefenen op Bingel online.

     Spelling  ( Staal) blok 5 ( toets donderdag 8 april)

 • cent woord : Ik hoor /s/, maar ik schrijf de c.
 • komma–s -meervoud: Meervoud en lange klank aan het eind: komma-s (‘s), behalve bij ee.
 • oefenen met Staal online.

Grammatica:

 • Onderwerp: het onderwerp geeft aan wie of wat iets doet. Het onderwerp en de persoonsvorm horen bij elkaar. Je vindt het onderwerp door te vragen wie of wat + persoonsvorm?
 • oefenen met Staal online.

Werkwoordspelling:

 • Verleden tijd van klankverandering werkwoord.                                                                                  Regel: Bij klank veranderende werkwoorden verandert de klank in de verleden tijd.                            Voorbeeld : ik loop ik liep, ik zing ik zong.

Taal (Staal) blok 5 Noodweer ( toets maandag 19 april)

Het thema van dit blok is Noodweer. Alle taalactiviteiten zijn gekoppeld aan het weer. We praten met elkaar over extreme weersomstandigheden, zoals wij die in Nederland niet kennen. We leren woorden kennen die je gebruikt als je over het weer wilt spreken of schrijven. Zo ontdekken we dat niet iedereen voor hetzelfde weer dezelfde woorden gebruikt. Een vakantieganger beleeft een regenbui anders dan een boer die blij is dat de droogte voorbij is. De kinderen oefenen met het vertellen over noodweer op het strand en ontdekken hoe je een weerdagboek bijhoudt.

 • om de taalwoordjes te oefenen: https://leestrainer.nl/Woordenschat/staal/groep5/index.html
 • oefenen met Staal online (woordenschat).

Technisch Lezen (Estafette)

We lezen 4x per week 1 minuut woordjes. Oefen online met Flits 4 en Bloon.

Naast het schrijven van een boekverslag, oefenen we in deze periode met een boekpresentatie.

Estafette werkt met drie verschillende aanpakken:

 1. aanpak 1( Avi niveau lager dan M5).
 2. aanpak 2 ( Avi niveau M5 en E5).
 3. aanpak 3 ( Avi niveau M6 en hoger).

Een technisch leesles bestaat uit vier onderdelen:

 • introductie ( alle leerlingen doen mee)
 • instructie ( aanpak 1 en 2)
 • begeleide verwerking en begeleide oefening ( aanpak 1)
 • afronding ( alle leerlingen doen mee)

Begrijpend Lezen ( Nieuwsbegrip)

Nieuwsbegrip werkt met actuele nieuwsberichten.

Oefenen online met Nieuwsbegrip.

De volgende strategieën hebben we goed geoefend.

 • Voorspellen
 • Vragen stellen
 • Verwijswoorden

Nu gaan we oefenen met:

 • Samenvatten
 • Verbanden
 • Ophelderen

Schrijven ( Pennenstreken)

Schrijven is de meest complexe taalactiviteit. het vereist veel oefening van diverse vaardigheden. De methode is gericht op het technisch schrijven. In groep 3 en 4 is het aanvankelijk schrijven van de kleine en hoofdletter aangeleerd. In groep 5 wordt het schrijven verder geautomatiseerd. We schrijven met vulpen voor een mooi en verbonden handschrift. Sommige leerlingen vinden het verbonden schrift nog lastig.