Welkom op actuele informatie site van onze groep 5.

belangrijke informatie:

 • we zijn gestart met het tafeldiploma, de leerlingen moeten hiervoor de tafels van 1 t/m 10 kunnen opzeggen.
 • de meeste leerlingen hebben het boekverslag ingeleverd, binnenkort gaan we dit “presenteren” aan de groep.
 • de leerlingen lezen in een leesboek ( op niveau) dat zij op school uit de bibliotheek lenen.
 • we zetten onze cijfers in onze agenda.

toets:

 • dinsdag 4 februari : toets taal blok 4 ( woordjes meegegeven op 21 januari).
 • de tafels 1 t/m 10 oefenen zodat je de tafels uit je hoofd kan opzeggen.

belangrijke data:

 • woensdag 29 januari: laatste werkdag van juf Nadine.
 • dinsdag 11 februari: rapport mee.
 • woensdag 12 februari en dinsdag 18 februari: rapportgesprekken.
 • donderdag 20 februari: einde unit 2.
 • vrijdag 21 februari: voorjaarsvakantie.

informatie over vakken:

IPC De luchthaven! We zijn begonnen! Het startpunt was een estafette van artikelen en koffers die overgebracht moesten worden, de kennisoogst bestond uit een stroomschema waarbij we hebben bedacht wat er zoal gebeurd op een luchthaven- van het moment dat een passagier aankomt op de luchthaven tot aan het moment dat hij of zij vertrekt naar zijn bestemming. Op de wereldkaart hebben we gekeken waar we al zijn geweest in de wereld. Dit kunt u allemaal lezen op onze leerwand. Komende week gaan we starten met aardrijkskundige taken.

Rekenen ( Wereld in Getallen) blok 4

 • we oefenen met getallen tot 1000; tellen met sprongen, koppelen aan de getallenlijn, positiewaarde, buurgetallen.
 • starten met optellen en aftrekken tot 1000: de analogie met optellen en aftrekken tot 100 speelt hierbij een grote rol.
 • in eenvoudige verhaalsommen passen we het optellen en aftrekken tot 100 toe.
 • alle tafels zijn nu aangeleerd, oefenen met tientallen-tafels.
 • inzicht in de bewerking delen met eenvoudige contexten.
 • samenhang tussen vermenigvuldigen en delen.
 • geld: introductie komma in getallen.
 • tijd: jaarkalender, maandkalender.
 • meten: liter en introductie milliliter.
 • grafieken: introductie van een staafgrafiek.

Spelling (Staal) blok 4

Nieuw:

 • Komma’s woord. regel: eerst de komma, dan de s.
 • Verkleinwoord met -etje uitbreiden.

Werkwoordspelling: We leren herkennen of een zin in de tegenwoordige of de verleden tijd staat.

Grammatica

 • Persoonsvorm. Uitleg: de persoonsvorm is het werkwoord inde zin dat zegt wat iets of iemand doet. Je vindt de persoonsvorm met de vraagproef: als je van de zin een vraagzin maakt, komt de persoonsvorm vooraan te staat.

Taal (Staal) blok 4 toets op 4 februari

Het thema van het blok is Dierentuin. In dit thema ontdekken de leerlingen van alles en nog wat over dieren. Ze gaan aan de slag met informatieborden over dieren en het aanprijzen van dieren door allerlei weetjes.Ze leren waar een goed informatiebord aan moet voldoen en maken beschrijvingen van dieren.We praten over stellingen, luisteren naar de dieren en helpen een dierentuin-directeur met een brief over de keuze voor twee nieuwe dieren voor de dierentuin. Ze presenteren hun favoriete dier aan de groep.

Technisch Lezen (Estafette)

Bij het werken met Estafette ligt het accent op het aanleren van een goede leesvaardigheid, waarbij onderscheid wordt gemaakt in correct lezen, vlot lezen en vloeiend lezen en leesplezier. We zijn gestart met het maken van een  boekverslag. De leerlingen lezen in een leesboek dat zij op school uit de bibliotheek lenen.

Begrijpend Lezen ( Nieuwsbegrip)

Bij het werken met Nieuwsbegrip ligt het accent op leesstrategieën:

 • voorspellen & voorkennis activeren
 • ophelderen van onduidelijkheden
 • samenvatten
 • vragen stellen
 • verbanden leggen

Schrijven ( Pennenstreken)

Bij het schrijven met Pennenstreken worden de kleine letters en de hoofdletters herhaald aan de hand van letterclubs. We schrijven met een goede zithouding, papierligging en penhantering ( een vulpen wordt vastgehouden met 2 vingers en de 3de vinger ondersteunt en ligt eronder.) Het schrijven met een vulpen is een belangrijk onderdeel bij het schrijven in onze schriften.