Welkom op de groepspagina van groep 5!

Belangrijke data:

 • Woensdag 17 november en maandag 22 november: Voortgangsgesprekken.
 • Woensdag 1 december: Surprises mee naar school.
 • Vrijdag 3 december: Sinterklaasfeest.
 • Donderdag 23 december: Kerstviering.

Huiswerk/toetsen:

 • Elke woensdag: Leeshuiwerk inleveren.
 • Vrijdag 19 november: Taaltoets, thema nacht

De vakken in groep 5

IPC 

Woon jij in de buurt? (wordt in de week van 25 november afgerond).

Wil iemand in de klas naar huis gaan? Dat is precies waar we nu naar toe gaan! Thuis is de plek waar we wonen. Ergens waar we kunnen rusten en ons veilig voelen. Dieren hebben ook een thuis. Sommige dieren (onze huisdieren) wonen bij ons in onze huizen. Andere zijn wild en leven in hun natuur en natuurlijke omgeving, ofwel habitat.

Dinosaurussen (start na de kerstvakantie).

Dinosaurussen leefden miljoenen jaren geleden – lang voordat mensen leefden. Niemand heeft ooit een dinosaurus gezien, dus hoe kunnen we zoveel over ze weten? We moeten het doen met fossiele aanwijzingen en dinosaurusbotten. Toch kunnen we daar meer uit afleiden dan je zou denken! Net als detectives, zullen we proberen te ontdekken hoe dinosaurussen eruit zagen, wat ze aten en hoe het met ze afliep.

Taal: Staal

In de taalmethode werken we in blokken. Elk blok duurt zo’n vier weken en heeft zijn eigen thema. Na ongeveer vier weken krijgen de kinderen de toets.  Hiervoor krijgen de kinderen de woorden mee naar huis om te leren. Gedurende het hele blok blijven wij ook de betekenis van deze woorden oefenen.

Het thema van blok 3 is Eskimo’s (we starten met blok 3 op 22 november).

In de woordenschatlessen worden nieuwe woorden aangeboden die binnen dit thema passen. De kinderen praten over de taal van de eskimo’s. Ze stellen vragen over de informatie die in het bronnenboek aan bod komt en leren open en gesloten vragen te stellen.

Spelling: Staal

Aan het begin van groep 5 ligt de focus op het inoefenen en herhalen van de categorieën die ze in groep 4 al gehad hebben.

In blok 2 herhalen we:

 • Klankgroepenwoord: met 2 klankgroepen en lange klank aan het einde.
 • Woorden met 2 categorieën
 • de ei-plaat en de au-plaat
 • Woorden met -eren, -enen en -elen.
 • Woordsoorten: lidwoord, zelfstandig naamwoord, enkelvoud en meervoud.

In blok 3 leren we (we starten met blok 3 op 22 november).

 • Klankgroepenwoorden van de a- lijst
 • Woorden met 3 categorieën
 • Het kilowoord.

Rekenen: Wereld in Getallen

Op de Postiljon gebruiken wij de methode: De Wereld in Getallen. Een rekenles duurt 50-60 min en heeft altijd dezelfde lesopbouw.

 • Iedere les begint met instructie. Daarbij krijgen de kinderen uitleg over 1 nieuw rekenonderwerp.
 • De kinderen die het na de instructie nog niet helemaal begrijpen, krijgen extra uitleg.
 • Weektaak: Na de instructie gaat iedereen zelfstandig werken aan de weektaak. Hierbij plannen ze zelf de tijd in, zodat ze aan het einde van de week alle opgaven van die week hebben gemaakt. Deze weektaak wordt aangeboden op 3 niveaus: minimum, basis en plus. Kinderen kunnen makkelijk doorwerken en overstappen op het volgende niveau.

In blok 3 leren we (start in de week van 15 november)

 • De tafels 1 t/m 10 (herhalen 1 t/m 7 en aanleren 8 en 9)
 • Optellen en aftrekken t/m 1000
 • Deelsommen (72:8=)
 • Aanvullen en afhalen van honderdtallen
 • Klokkijken (digitaal en analoog)
 • Oppervlakte en omtrek berekenen.
 • Meetkunde: routes berekenen.
 • Verhoudingen tussen afstand en tijd.

Schrijven: Pennenstreken

We werken met de methode Pennenstreken. We besteden veel aandacht aan het aanleren van het verbonden schrift. Niet alleen tijdens de schrijflessen wordt er gelet op hoe de kinderen (moeten) schrijven, maar ook tijdens andere lessen besteden wij aandacht aan de ontwikkeling van het handschrift. We laten de kinderen met een vulpen schrijven.

Lezen: Estafette

Vier keer per week staat technisch lezen, dat -via de methode Estafette wordt gegeven- op het rooster. Naast het werkboek en leesboek worden instructies gegeven via een digitale leeromgeving. Daarnaast zijn er middelen die de kinderen gebruiken tijdens de lessen, bijvoorbeeld een zandloper, kopieerbladen, gedichtenbundels, stripboeken, informatieboeken enz. De schoolbibliotheek is weer opengegaan en alle kinderen hebben leesboeken op hun eigen leesniveau gehaald. 

Begrijpend lezen

Voor begrijpend lezen maken wij gebruik van de methode Nieuwsbegrip XL. Bij deze methode vormen actuele onderwerpen de basis voor de les. De methode besteedt veel aandacht aan  leerdoelen die te maken hebben met het interpreteren van de tekst. De vaardigheden die hierbij horen zijn bijvoorbeeld verwijswoorden, signaalwoorden en signaalzinnen. Ook hier wordt tijdens instructies en verwerking gebruik gemaakt van een digitale leeromgeving. In groep 5 worden de volgende strategieën aangeleerd: 

 • Leesdoel bepalen,
 • Inhoud voorspellen
 • Voorkennis activeren
 • Doel, structuur en vorm van de tekst herkennen
 • Leeswijze bepalen
 • Tekst interpreteren
 • Samenvatten
 • Tekst beoordelen
 • Reflecteren op het eigen leesgedrag 
 • Tekst bestuderen.

Naast begrijpend lezen leren we de kinderen studievaardigheden aan met de methode Blits. Ze krijgen niet alle strategieën in een keer, maar gedurende het halve jaar zullen ze aan bod komen.

Vreedzaam:

We gebruiken hiervoor de methode De Vreedzame School. Dit is een programma voor basisscholen dat streeft naar een democratische gemeenschap waarin leerlingen een stem krijgen, zich verantwoordelijk voelen, zich positief en sociaal gedragen en conflicten zonder geweld oplossen. De kern van de Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les in het oefenen van bovenstaande vaardigheden en de sociale competenties die daarvoor nodig zijn. Het is meer dan een lesmethode. Het is een visie/ aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school en in de omgeving van de school. We hebben ook een leerlingenraad.

Het zorgt ervoor dat ze werken aan relatie, competentie en autonomie. Vanuit deze kernwaarden hebben we de volgende gouden regels:

 • Iedereen hoort erbij.
 • Ik doe mijn best, ook als ik het moeilijk vind.
 • Wat ik doe is ook goed voor de ander.

Onze missie voor dit jaar is :

Gym in groep 5:

Groep 5 heeft op woensdag gym  van 11.15 tot 12.30. We fietsen samen heen en terug naar school. Zorgt u voor makkelijke kleding die dag en geen sieraden. Denkt u ook aan de gymkleding en gymschoenen van uw kind!