Welkom op actuele informatie site van onze groep 5.

belangrijke informatie:

 • heeft u de schoolfoto’s al besteld?
 • we zijn gestart met het maken van een  boekverslag.
 • de leerlingen lezen in een leesboek ( op niveau) dat zij op school uit de bibliotheek lenen.
 • we zetten onze cijfers in onze agenda.
 • het klokkijken is voor veel leerlingen nog lastig, wilt u dit thuis oefenen!
 • groep 5 heeft 2 klassenmoeders: Manon Joosse en Marga Peters.

toets:

 • maandag 16 december: Toets Taal blok 3 ( woordjes meegegeven op 2 december).
 • maandag 16 december: Toets spelling blok 3.
 • dinsdag 17 december: Toets rekenen blok 3, deel 1.
 • woensdag 18 december: Toets rekenen blok 3, deel 2.

belangrijke data:

 • maandag 9 december: je mag 1 sinterklaascadeau ( tje) meenemen naar school.
 • donderdag 19 december: kerstviering.
 • vrijdag 20 december: om 13.15 uur Kerstvakantie!

informatie over vakken:

IPC Red de wereld, het regenwoud: We hebben deze unit vrijdag 15 november afgesloten. Super trots ben ik op alle leerlingen die zo hard aan deze unit hebben gewerkt. En wat hebben ze met elkaar een knappe presentatie aan hun ouders en grootouders en kleine zus en broer gegeven. Wat ze zelf hebben geleerd in deze unit ziet u op hun rapport terug. Fijn dat er zoveel belangstelling was voor onze presentatie en afsluiting! En de nieuwe unit? Die start meteen na de kerstvakantie, u hoort er nog van.

Rekenen ( Wereld in Getallen) blok 3 toets op 17/18 december

 • we oefenen met getallen tot 1000; tellen met sprongen, koppelen aan de getallenlijn, positiewaarde.
 • starten met optellen en aftrekken tot 1000: de analogie met optellen en aftrekken tot 100 speelt hierbij een grote rol.
 • in eenvoudige verhaalsommen passen we het optellen en aftrekken tot 100 toe.
 • aanleren van de tafel van 9 en introductie van tientallentafels.
 • inzicht in de bewerking delen met eenvoudige contexten.
 • samenhang tussen vermenigvuldigen en delen.
 • geld: teruggeven tot 100 euro.
 • tijd: analoge en digitale notatie van tijden.
 • meten: begrippen oppervlakte en omtrek verkennen.
 • meetkunde: begrip schaal introduceren met de hulp van plattegronden en routes.

Spelling (Staal) blok 3 toets op 16 december

We herhalen :

 • klankgroepenwoord van de a-lijst.
 • éen woord met drie categorieën.

Nieuw:

 • Kilo-woord: dit zijn woorden waarbij je de /ie/ hoort, maar de i schrijft.

Grammatica

 • Bijvoeglijk naamwoord: het bijvoeglijk naamwoord zegt iets over het zelfstandig naamwoord.

Taal (Staal) blok 3 toets op 16 december

Het thema van het blok is Eskimo’s In dit blok worden nieuwe woorden aangeboden die binnen dit thema passen. De leerlingen praten over de taal van de Eskimo’s, het Inuktitut en ontdekken dat de vertaling van één woord vaak een hele zin is in het Nederlands. Ze leren open en gesloten vragen te stellen en natuurlijk worden die vragen ook beantwoord.

Technisch Lezen (Estafette)

Bij het werken met Estafette ligt het accent op het aanleren van een goede leesvaardigheid, waarbij onderscheid wordt gemaakt in correct lezen, vlot lezen en vloeiend lezen en leesplezier. Na de herfstvakantie starten we met het maken van een  boekverslag. De leerlingen lezen in een leesboek dat zij op school uit de bibliotheek lenen.

Begrijpend Lezen ( Nieuwsbegrip)

Bij het werken met Nieuwsbegrip ligt het accent op leesstrategieën:

 • voorspellen & voorkennis activeren
 • ophelderen van onduidelijkheden
 • samenvatten
 • vragen stellen
 • verbanden leggen

Schrijven ( Pennenstreken)

Bij het schrijven met Pennenstreken worden de kleine letters en de hoofdletters herhaald aan de hand van letterclubs. We schrijven met een goede zithouding, papierligging en penhantering ( een vulpen wordt vastgehouden met 2 vingers en de 3de vinger ondersteunt en ligt eronder.) Het schrijven met een vulpen is een belangrijk onderdeel bij het schrijven in onze schriften.