Welkom op actuele informatie site van onze groep 5.

 

belangrijke data:

belangrijke informatie:

 • in Classroom staan diverse werkbladen en websites klaar om te oefenen.
 • op vrijdag  gaan we op de fiets naar gym! fietst u een keer mee? graag opgeven bij de klassenouders.
 • de klassenouders van onze groep zijn : Xiomara ( moeder van Guus) en Chantal ( moeder van Lynn).
 • in de flyer staat informatie over groep 5, u kunt de flyer ook digitaal bekijken : flyer groep 5.

toets

 

informatie over vakken:

IPC:  De volgende unit start in januari.

Rekenen ( Wereld in Getallen ) blok 3 

 • oriëntatie op de getallen tot en met 1000 ( HTE), getallen aan de getallenlijn koppelen, positiewaarde.
 • optellen en aftrekken tot en met 100 en 1000.
 • vermenigvuldigen; we leren in dit blok de tafel van 9.*
 • introductie tientallentafels.*
 • geld : het teruggeven tot 100 euro herhalen.
 • tijd: het klokkijken, minuut, analoog en digitaal en tijdsduur.*
 • meten: begrippen oppervlakte en omtrek worden verkend.*
 • meetkunde: het begrip schaal* wordt gebruikt bij routes in het bos en een plattegrond.
 • om tafels te oefenen :https://www.tafeldiploma.nl
 • * is een nieuw onderdeel

     Spelling  ( Staal) blok 3

we herhalen uit groep 4:

 • klankgroepenwoord van de a-lijst.
 • één woord met drie categorieën

we leren:

 • kilowoord: ik hoor de /ie/hoort, maar ik schrijf de i.

Grammatica:

 • bijvoeglijk naamwoord: het bijvoeglijk naamwoord zegt iets over het zelfstandig naamwoord.

Taal (Staal) blok 3

Het thema van dit blok is Eskimo’s. Er worden nieuwe woorden aangeboden die binnen dit thema passen. De leerlingen praten over de taal van de Eskimo’s, het Inuktitut, en ontdekken dat de vertaling van één woord vaak een hele zin is in het Nederlands. Ze stellen vragen over de informatie die in het bronnenboek aan bod komt. Ze leren open en gesloten vragen te stellen. natuurlijk worden die vragen ook beantwoord.

 • om de taalwoordjes te oefenen: https://leestrainer.nl/Woordenschat/staal/groep5/index.html

Technisch Lezen (Estafette)

Na de herfstvakantie gaan we oefenen met het schrijven van een boekverslag.

Estafette werkt met drie verschillende aanpakken:

 1. aanpak 1
 2. aanpak 2
 3. aanpak 3

Een technisch leesles bestaat uit vier onderdelen:

 • introductie ( alle leerlingen doen mee)
 • instructie ( aanpak 1 en 2)
 • begeleide verwerking en begeleide oefening ( aanpak 1)
 • afronding ( alle leerlingen doen mee)

Begrijpend Lezen ( Nieuwsbegrip)

Nieuwsbegrip werkt met actuele nieuwsberichten

We oefenen nu met de volgende strategieën:

 • Voorspellen
 • Vragen stellen
 • Verwijswoorden

Schrijven ( Pennenstreken)

Schrijven is de meest complexe taalactiviteit. het vereist veel oefening van diverse vaardigheden. De methode is gericht op het technisch schrijven. In groep 3 en 4 is het aanvankelijk schrijven van de kleine en hoofdletter aangeleerd. In groep 5 wordt het schrijven verder geautomatiseerd. We schrijven met vulpen voor een mooi en verbonden handschrift. Sommige leerlingen vinden het verbonden schrift nog lastig, we oefenen dagelijks op school. Na de herfstvakantie gaan we steeds meer met onze vulpen schrijven.