Welkom op actuele informatie site van onze groep 5.

 

belangrijke informatie:

toets

informatie over vakken:

IPC 

Rekenen ( Wereld in Getallen ) blok

 

     

Spelling  ( Staal) blok 

 

 

Taal (Staal) blok

 

 

Technisch Lezen (Estafette)

 

 

Begrijpend Lezen ( Nieuwsbegrip)

 

Schrijven ( Pennenstreken)