U heeft uw kind ingeschreven, hoe gaat het nu verder?

Gaat uw kind voor het eerst naar school?

Wij bevestigen de inschrijving aan u. Ongeveer drie maanden voor de eerste schooldag ontvangt u een entreeformulier, dat vooral gericht is op de ontwikkeling van uw kind vanaf de geboorte. Het is belangrijk dit formulier zorgvuldig in te vullen. Het formulier vormt samen met het aanmeldingsformulier de basis voor het persoonlijk dossier, dat gedurende de schoolperiode wordt aangevuld met de gegevens over de ontwikkeling van uw kind. Deze gegevens vallen onder de wet persoonsregistratie en kunnen ingezien worden in overleg met de directeur. Ongeveer zes weken vóór de vierde verjaardag van uw kind wordt uw kind uitgenodigd om twee ochtenden te komen ‘wennen’. De leerkracht maakt ook een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. De dag na de vierde verjaardag mag uw kind starten op school.

Gaat uw kind al naar een andere school?

Voor het aanmelden van uw kind (eren) in groep 2 en hoger, maken we graag een afspraak om de mogelijkheden te bespreken. Naast een gesprek met u, nemen we ook altijd contact op met de huidige school van uw kind. Bij plaatsing wordt u verder geïnformeerd en worden er samen met u afspraken gemaakt. Dit gebeurt in de regel met de directeur of met de intern begeleider.