Welkom op de pagina van groep 4!

Belangrijke data:

 • Herfstvakantie van 18 tot en met 22 oktober.
 • Maandag 25 oktober Studiedag.
 • Woensdag 27 oktober inloop van 8.15-8.30 uur in de groep.
 • Dinsdag 2 november komt de schoolfotograaf.
 • Dinsdag 9 november Studiemiddag , om 12.30 uur zijn de leerlingen dan uit.
 • Voortgangsgesprekken op dinsdag 16 november en maandag 22 november.

Belangrijke informatie:

De vakken in groep 4:

IPC: Gebouwen

Vanaf 20 september tot en met 25 november werken met de unit Gebouwen.

Overal om ons heen zijn gebouwen, waarvan we de meeste nauwelijks opmerken. Waar zijn ze van gemaakt? Wat is hun doel? Wat valt je op aan hun vormen? Wat kan er gedaan worden om ze sterker te maken? Door middel van deze unit word je een bouwer en architect en ontdek je de geheimen van bruggen en wolkenkrabbers.

Taal: Staal ( we starten met blok 2 op 26 oktober).

In de taalmethode werken we in blokken. Elk blok duurt zo’n vier weken en heeft zijn eigen thema. Na ongeveer vier weken krijgen de kinderen de toets.  Hiervoor krijgen de kinderen de woorden mee naar huis om te leren. Gedurende het hele blok blijven wij ook de betekenis van deze woorden oefenen. Op de informatieavond hebben we hier over gesproken.

Het thema van blok 2 is Onderweg. In dit thema zijn alle taalactiviteiten gekoppeld aan wat kinderen onderweg kunnen zien en horen. Ze leren nieuwe woorden, ontdekken wat verschillende borden te vertellen hebben, staan stil bij de vorming van straatnamen en luisteren naar geluiden. Ze leren welke elementen er in een adres staan, praten over wat je doet als je verdwaald bent en beschrijven een reis. En dan hebben de kinderen genoeg bagage om hun eigen tocht van huis naar school te beschrijven, inclusief de geluiden die zij onderweg horen.

Spelling: Staal (we starten met blok 2 vanaf 26 oktober).

Aan het begin van groep 4 ligt de focus op het inoefenen en herhalen van de categorieën die ze in groep 3 al gehad hebben.

In blok 2 leren we:

 • Plankwoord : Regel: Daar mag geen g tussen.
 • Eer-oor-eur-eel woord. Regel: Eer-woord. Ik schrijf ee. Eur-woord. Ik schrijf eu.  Oor-woord. Ik schrijf oo. Eel-woord. Ik schrijf ee.
 • Aai-ooi-oei-woord. regel: aai-ooi-oei-woord. Ik hoor de /j/, maar ik schrijf i.
 • Klankgroepenwoord. We beginnen in dit blok met het klankgroepenwoord. Dit wordt in vaste stappen geoefend:                                    1. Verdelen in klankgroepen. 2. Bepalen van de laatste klank.  3.Bepalen van de groep.  4. Bepalen wat je moet doen.

 

Rekenen: Wereld in Getallen (we starten met blok 2 vanaf 26 oktober).

Het thema van het blok is de Dierentuin. De kinderen maken kennis met de digitale notatie van de hele uren.

 • Oriëntatie op de getallen tot en met 100. verder tellen en terugtellen op de kralenstang. springen naar een getal. werken met geld.
 • Optellen en aftrekken tot en met 10. aandacht voor het splitsen, optellen en aftrekken tot en met 10. aan het eind van dit blok moet dit door alle kinderen worden beheerst en krijgen zij een hiervoor een tempotoets.
 • Optellen en aftrekken tot en met 20.
 • Optellen en aftrekken over het eerste tiental. hierbij maken we gebruik van het rekenrek.
 • de tafels van 2 en 10 worden aangeleerd.
 • Notatie hele uren op de digitale klok.
 • Introductie van de centimeter.

Schrijven: Pennenstreken

We schrijven met de methode “Pennenstreken” en leren om letters in een verbonden schrift en aan elkaar te schrijven. Op dit moment schrijven we nog met een potlood, later dit jaar wordt dat een vulpen. De eerste hoofdletters zijn nu aangeleerd. Daarnaast besteden we veel aandacht aan een juiste pengreep en goede schrijfhouding. De juiste pengreep is om met je duim en wijsvinger je potlood vast te houden, je middelvinger is ondersteunend aan de onderkant. De kinderen hebben hiervoor een potlood met grip gekregen.

Lezen: Estafette

We lezen met de methode “Estafette”. We gaan met de hele groep starten met het leesboek en werkboek. Dit om de methode goed te begrijpen. Daarnaast besteden we ook aandacht aan het lezen van boeken, informatieboeken en strips. De schoolbibliotheek is weer opengegaan en alle kinderen hebben leesboeken op hun eigen leesniveau gehaald. Daarnaast hopen we natuurlijk dat u thuis ook veel leest met uw kind!

Vreedzaam:

Onze missie voor dit jaar is : “We slaan de handen in elkaar voor een fantastisch jaar” ( U heeft vast de handen wel op ons raam zien staan!). Daarnaast “trekken” we elke week “een zonnetje van de week’. Een van de leerlingen krijgt van alle leerlingen een opsteker. Hierop is iets positiefs geschreven over hem of haar.

Blok 4 van Vreedzaam heeft als titel: We hebben hart voor elkaar. Doel van dit blok: de leerlingen leren omgaan met gevoelens van zichzelf  en van anderen, en leren zich in te leven in de gevoelens van anderen.

 1. herkennen en benoemen van gevoelens.
 2. hoe voel jij je vandaag?
 3. omgaan met boosheid.
 4. buitensluiten.
 5. een leuke les.

Gym in groep 4:

Groep 4 heeft op vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur gym van meester Wesley. U kunt vanaf 8.20 uur de kinderen bij de Banninghal brengen. Denkt u eraan dat de leerlingen gymkleding en gymschoenen nodig hebben? En het is handig om op deze dag makkelijke kleren aan te doen.

Thuis:

Het leren lezen is net als in groep 3 in groep 4 ook een belangrijk onderdeel van de lessen. Tot de kerstvakantie zullen de kinderen vooral bezig zijn met technisch lezen, maar daarna beginnen we aan het begrijpend lezen. In het begin van groep 4 betekent het dat de leeslessen gericht zijn op het automatisch maken van het lezen bij de kinderen: oefenen in het op tempo lezen en het lezen van verhalen (de zogenoemde leeskilometers). Het is dus van belang om thuis ook te blijven lezen, want om te begrijpen wat je leest moet je eerst voldoende de techniek beheersen. Als u met uw kind wilt oefenen: blijf boeken, recepten, gedichten of andere teksten lezen met hem of haar.

Leerzame websites (voor het oefenen thuis):
www.leestrainer.nl/Technisch%20lezen/
www.citotrainer.nl                                                                                                                                                                                                    – https://www.redactiesommen.nl/groep4.html

 

Categorieën spelling:

Hakwoord: Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

Speciaal hakwoord: Daar mag geen ‘u’ tussen.

Zingwoord: https://www.youtube.com/watch?v=eYmdf_O_U-c

Luchtwoord: https://www.youtube.com/watch?v=BOEfsdqbFIo