Mee naar huis:

De afgelopen week zijn de woorden van taal mee naar huis gegeven. Deze leren ze in de komende weken om goed voorbereid te zijn voor de toets. Lees deze woorden samen met uw zoon of dochter en oefen ook wat de woorden betekenen. Ook is het handig om te bespreken wat het zelfde is of wat een tegenstelling is van de woorden. Hier onder vind u de woorden van de week, voor als ze zijn kwijt geraakt.

blok 1 woorden

Taal:

In de taalmethode werken we in blokken. Elk blok duurt zo’n vier weken en heeft zijn eigen thema. Aan het begin van elk nieuw blok geven wij de woorden van de week mee naar huis. Thuis weet u dan welke woorden belangrijk zijn en kunt u oefenen met de betekenis van deze woorden. Na ongeveer vier weken krijgen de kinderen de toets. Gedurende het hele blok blijven wij ook de betekenis van deze woorden oefenen.

Spelling:

Aan het begin van groep 4 ligt de focus op inoefenen en herhalen. Er zijn zes weken vakantie geweest en om een goede start te maken met de leerstof van groep 4 gaan we dingen die geleerd zijn in groep 3 omhoog halen. Dit zullen we doen in bijvoorbeeld een spelling/leescircuit waarin verschillende activiteiten in spelvorm gespeeld zullen worden.

Rekenen:

Zoals hierboven staat wordt er gewerkt in een circuitvorm. Dit zal ook gelden voor de rekenlessen. We zullen door middel van rekenactiviteiten/spelletjes de onderdelen die geleerd zijn in groep 3 omhoog halen voor we een start maken met de leerstof van groep 4.

Vreedzaam:

We gaan starten met het eerste blok. De eerste drie weken zullen vooral in het teken staan van elkaar leren kennen en bespreken hoe wij in groep 4 met elkaar om willen gaan. We zullen ook in de eerste week een missie maken als groep. De missie vertelt kort en krachtig hoe wij als klas met elkaar om willen gaan.

thuis:

Het leren lezen is net als in groep 3 in groep 4 ook een belangrijk onderdeel van de lessen.  Tot de kerstvakantie zullen de kinderen vooral bezig zijn met technisch lezen, maar daarna beginnen we aan het begrijpend lezen. In het begin van groep 4 betekent het dat de leeslessen gericht zijn op het automatisch maken van het lezen bij de kinderen: oefenen in het op tempo lezen en het lezen van verhalen (de zogenoemde leeskilometers). Het is dus van belang om thuis ook te blijven lezen, want om te begrijpen wat je leest moet je eerst voldoende de techniek beheersen. Als u met uw kind wilt oefenen: blijf boeken, recepten, gedichten of andere teksten lezen met hem of haar.

Leerzame websites (voor het oefenen thuis):
www.onlineklas.nl
www.leestrainer.nl/Technisch%20lezen/
www.citotrainer.nl

https://www.redactiesommen.nl/groep4.html