Op maandag of dinsdag heeft uw zoon of dochter de flyer van dit schooljaar mee naar huis gekregen. Mocht u deze niet gehad hebben of niet gevonden in de tas, dan kunt u hiernaast de flyer digitaal vinden: informatiefolder-start-schooljaar-2020-2021 groep 4

De vakken in groep 4:

Taal:

In de taalmethode werken we in blokken. Elk blok duurt zo’n vier weken en heeft zijn eigen thema. Aan het begin van elk nieuw blok geven wij de woorden van de week mee naar huis. Thuis weet u dan welke woorden belangrijk zijn en kunt u oefenen met de betekenis van deze woorden. Na ongeveer vier weken krijgen de kinderen de toets. Gedurende het hele blok blijven wij ook de betekenis van deze woorden oefenen.

Blok 1: woordenschat thema Start

In het eerste blok van Staal genaamd ‘Start’ maken de kinderen kennis met deze methode. Omdat Staal net als een spel is, hebben ze het doen van spelletjes als startthema gekozen. Want de methode bestaat uit puzzels en spelen met taal. In dit blok  maken de kinderen kennis met nieuwe woorden, spelen met letters en zien ze hoe leuk en handig pictogrammen zijn. Verder voeren de kinderen een denkgesprek over een kijkplaat. Om alvast in het thema te komen kunnen de kinderen, via de onderstaande link, alvast een filmpje kijken over spelletjes en ‘Start’.

Themafilm: https://youtu.be/51X-Tam2Azg

 

Spelling:

Aan het begin van groep 4 ligt de focus op het inoefenen en herhalen van de categorieën die ze in groep 3 al gehad hebben. Er zijn zes weken vakantie geweest en om een goede start te maken met de leerstof van groep 4 gaan we dingen die geleerd zijn in groep 3 omhoog halen. Dit zullen we doen in bijvoorbeeld een spelling/leescircuit waarin verschillende activiteiten in spelvorm gespeeld zullen worden. Zodra we starten met een blok van spelling zullen hier de filmpjes van de geleerde categorieën te vinden zijn.

blok 1

hakwoord: Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

speciaal hakwoord: Daar mag geen ‘u’ tussen.

zingwoord: https://www.youtube.com/watch?v=eYmdf_O_U-c

luchtwoord: https://www.youtube.com/watch?v=BOEfsdqbFIo

 

Rekenen:

Blok 1A

In dit blok zijn we op een feestje. Alle sommen die we maken hebben te maken met feest: uitrekenen of je genoeg geld hebt om een cadeau te kopen, hoeveel mensen komen er op mijn feestje en hebben we wel genoeg traktaties.

De volgende onderwerpen komen aanbod:

getallen: we leren getallen schrijven tot 100 en letten hierbij vooral goed op de tientallen en de eenheden. Ieder heeft zijn eigen plaats.

Sommen: we rekenen sommen uit tot de 20. We letten hierbij vooral op de manier die we gebruiken om het uit te rekenen. We gebruiken als voorbeeld een rekenrek.

Tafels:

De eerste tafel hebben we geoefend: de tafel van twee. Deze mogen de kinderen thuis ook oefenen en we hebben er een leuk liedje bij. https://www.youtube.com/watch?v=xNIPrXZI3T4

De kinderen kunnen nu de tafel van 1 en 2 oefenen. Als ze deze door elkaar kunnen opzeggen dan mogen ze dat bij ons aangeven. Als ze dit gehaald hebben krijgen ze een sticker op hun tafelkaart. Zo kunnen ze bijhouden welke tafels ze beheersen en welke ze kunnen oefenen.

Projectlessen (meten, tijd en geld):

In deze lessen zullen we vooral bij de onderdelen klokkijken en meten stil staan. We leren de halve uren en herhalen de hele uren.  Met meten leren we met wat voor gereedschap we allemaal kunnen meten en wat groter of kleiner dan een meter is.

Als laatste geld: herhalen we de munten en biljetten. Ook gaan we uitzoeken wie er meer of minder dan een euro heeft.

Vreedzaam:

 

gym in groep 4:

Groep vier heeft op woensdag van 8.30 tot 9.30 uur gym van meester Wesley. U kunt vanaf 8.20 uur de kinderen bij de Banninghal brengen.

Thuis:

Het leren lezen is net als in groep 3 in groep 4 ook een belangrijk onderdeel van de lessen.  Tot de kerstvakantie zullen de kinderen vooral bezig zijn met technisch lezen, maar daarna beginnen we aan het begrijpend lezen. In het begin van groep 4 betekent het dat de leeslessen gericht zijn op het automatisch maken van het lezen bij de kinderen: oefenen in het op tempo lezen en het lezen van verhalen (de zogenoemde leeskilometers). Het is dus van belang om thuis ook te blijven lezen, want om te begrijpen wat je leest moet je eerst voldoende de techniek beheersen. Als u met uw kind wilt oefenen: blijf boeken, recepten, gedichten of andere teksten lezen met hem of haar.

Leerzame websites (voor het oefenen thuis):
www.onlineklas.nl
www.leestrainer.nl/Technisch%20lezen/
www.citotrainer.nl

– https://www.redactiesommen.nl/groep4.html