Welkom op de pagina van groep 4!

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke informatie:

Belangrijke data: 

 • inloop op 5 oktober
 • start van de Kinderboekenweek op 5 oktober.

De vakken in groep 4:    

IPC  Circus

De bronafbeelding bekijken

Kennen de kinderen de uitdrukking ‘lachen is gezond’? Lachen en plezier maken is een enorm belangrijk onderdeel van het leven. We vinden het allemaal fijn om vermaakt te worden en te genieten. Al heel lang is het circus voor veel mensen uit alle delen van de wereld een speciale plek, een plek om vermaakt te worden, te lachen en plezier te hebben.

Taal: Staal 

In de taalmethode werken we in blokken. Elk blok duurt zo’n vier weken en heeft zijn eigen thema. Na ongeveer vier weken krijgen de kinderen de toets.  Hiervoor krijgen de kinderen de woorden mee naar huis om te leren. Gedurende het hele blok blijven wij ook de betekenis van deze woorden oefenen.

Blok 1 heet Start.     

In de themafilm belandt een kind nietsvermoedend op de eerste schooldag in een levend schoolbord. In de lessen daarna blijft spelen centraal staan. De kinderen leren woorden die met spelen te maken hebben, spelen met letters en woorden, leren speelse pictogrammen kennen, schrijven hun eigen spelregels bij het Staal-spel en presenteren die.

Spelling: Staal 

In blok 1 leren we de volgende categorieën:

 • het hakwoord.
 • het zingwoord.
 • het luchtwoord.

* Onderaan deze pagina staat de uitleg van de spelling categorieën die in groep 4 worden aangeboden.

Rekenen: Wereld in Getallen 

Het thema van het blok is Familie.

In blok 1 leren we :

 • werken met de getallenlijn met sprongen van 10,5 en 2.
 • werken met de kralenstang tot 100.
 • de samenhang tussen optellen en aftrekken d.m.v. splitsen.
 • optellen tot 20.
 • getallen schrijven tot 100.
 • keersommen maken met plaatjes.
 • klokkijken hele en halve uren.
 • geld; rekenen met munten 1,2,5,10,20 en 50 cent.
 • dat getallen zijn opgebouwd uit tientallen en eenheden.

Schrijven: Pennenstreken

We schrijven met de methode “Pennenstreken” en leren om letters in een verbonden schrift aan elkaar te schrijven. Daarnaast besteden we veel aandacht aan een juiste pengreep en goede schrijfhouding. De juiste pengreep is om met je duim en wijsvinger je potlood vast te houden, je middelvinger is ondersteunend aan de onderkant. Later dit jaar gaan we met de hoofdletters leren  schrijven en gaan we schrijven met een vulpen.

Lezen: Estafette

We lezen met de methode “Estafette”. Tot de kerstvakantie zullen de kinderen vooral bezig zijn met technisch lezen, maar daarna beginnen we aan het begrijpend lezen. In het begin van groep 4 betekent het dat de leeslessen gericht zijn op het automatisch maken van het lezen bij de kinderen: oefenen in het op tempo lezen en het lezen van verhalen (de zogenoemde leeskilometers).

De kinderen werken op niveau met het estafette leesboek en werkschrift. Er zijn 3 niveaus hierbij. Daarnaast besteden we ook aandacht aan het lezen van boeken, informatieboeken en strips. Als de schoolbibliotheek is opengegaan, kunnen alle kinderen leesboeken op hun eigen leesniveau gaan lezen. Het is dus van belang om thuis ook te blijven lezen, want om te begrijpen wat je leest moet je eerst voldoende de techniek beheersen. Als u met uw kind wilt oefenen: blijf boeken, recepten, gedichten of andere teksten lezen met hem of haar.

Vreedzaam:  Blok 1 : Wij horen bij elkaar .

Apollo 11

 

 

 

 

 

 

Tijdens dit blok hebben we onze missie, onze afspraken en regels met de groep gemaakt.

Onze missie: Alles wat je aandacht geeft, groeit.

Een recept voor een fijne klas.

Ingrediënten:

 • We zijn lief en aardig.
 • We luisteren naar elkaar.
 • Als we werken zijn we stil.
 • We helpen elkaar.
 • We geven elkaar opstekers.
 • Iedereen hoort erbij.

Blok 2: We lossen conflicten zelf op.

 

 

 

 

 

 

Gym in groep 4:

Groep 4 heeft op vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur gym. U kunt vanaf 8.20 uur de kinderen bij de Banninghal brengen. Denkt u eraan dat de leerlingen gymkleding en gymschoenen nodig hebben? En het is handig om op deze dag makkelijke kleren aan te doen en geen sieraden te dragen.

Spelling: Staal* 

Categorieën spelling: op you tube onder : “staal spelling categorieën filmpjes”, kunt u de uitleg beluisteren. *

Uitleg categoriekaart:

 1. Hakwoord: Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
 2. Zingwoord: Net als bij ding dong.
 3. Luchtwoord: Korte klank + cht met de ch van lucht behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
 4. Plankwoord: Daar mag geen g tussen.
 5. Eer-oor-eur woord: eer-woord, ik schrijf ee; oor-woord, ik schrijf oo; eur-woord, ik schrijf eu; eel-woord, ik schrijf ee.
 6. Aai-ooi-oei woord: Ik hoor de j, maar ik schrijf de i.
 7. Eeuw-ieuw woord: Ik denk aan de u.
 8. Langermaakwoord: Ik hoor een t aan het eind, dus langer maken. Ik hoor of ik d of t moet schrijven. Langermaakwoord (2): Eind-b rijtje, dus langer maken. Ik hoor dat ik een b moet schrijven.
 9. Voorvoegsel: Ik hoor de u, maar ik schrijf de e.
 10. Klankgroepenwoord: Klankgroep is… Laatste klank is …Dat is een 2-tekenklank of medeklinker, dan schrijf ik het woord zoals ik het hoor.  Dat is een korte klank, dan schrijf ik de … dubbel. Dat is een lange klank, dan gum ik een stukje van de … weg.
 11. Verkleinwoord: Grondwoord is … Dat is een … woord. Dan –je, -tje, -pje erachter. Ik hoor de u, maar ik schrijf de e.
 12. Achtervoegsel –ig: Ik hoor ug, maar ik schrijf ig. Achtervoegsel –lijk: Ik hoor luk, maar ik schrijf lijk.