Tijdens de informatie-avond hebben we al veel vertelt over het komende jaar en hebben we de flyer uitgedeeld. Voor wie deze niet meer heeft, kunt u hier de flyer vinden: flyer groep 4 2019-2020

De vakken in groep 4:

Taal:

In de taalmethode werken we in blokken. Elk blok duurt zo’n vier weken en heeft zijn eigen thema. Aan het begin van elk nieuw blok geven wij de woorden van de week mee naar huis. Thuis weet u dan welke woorden belangrijk zijn en kunt u oefenen met de betekenis van deze woorden. Na ongeveer vier weken krijgen de kinderen de toets. Gedurende het hele blok blijven wij ook de betekenis van deze woorden oefenen.

Blok 1: woordenschat thema Start

themafilm: https://youtu.be/51X-Tam2Azg

blok 2: woordenschat thema Onderweg

We gaan starten met blok 2 en het thema is ‘onderweg’. Het heeft alles te maken met verkeer, wat je hoort en ziet. Hoe komen we toch eigenlijk aan de straatnamen? En waar bestaat een adres eigenlijk uit? Ook wordt er gekeken naar verkeersborden. Hier vindt u het filmpje wat als introductie van dit thema gezien wordt door de kinderen: https://www.youtube.com/watch?v=Xg4Fx_3ocPQ

Spelling:

Aan het begin van groep 4 ligt de focus op het inoefenen en herhalen van de categorieën die ze in groep 3 al gehad hebben. Er zijn zes weken vakantie geweest en om een goede start te maken met de leerstof van groep 4 gaan we dingen die geleerd zijn in groep 3 omhoog halen. Dit zullen we doen in bijvoorbeeld een spelling/leescircuit waarin verschillende activiteiten in spelvorm gespeeld zullen worden. Zodra we starten met een blok van spelling zullen hier de filmpjes van de geleerde categorieën te vinden zijn.

blok 1

hakwoord: Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

speciaal hakwoord: Daar mag geen ‘u’ tussen.

zingwoord: https://www.youtube.com/watch?v=eYmdf_O_U-c

luchtwoord: https://www.youtube.com/watch?v=BOEfsdqbFIo

blok 2

We gaan in dit blok het plankwoord, eer/oor/eurwoord en het aai/ooi/oeiwoord leren. Naast dat we de categorieën kennen is het ook heel belangrijk dat we deze categorieën toepassen bij alles wat we schrijven. Ook maken we een start met het klankgroepenwoord. Omdat deze uit een heel aantal stappen bestaat beginnen we met het hakken in klankgroepen en daarna het benoemen van de laatste klank van de eerste klankgroep. Later komt het hele klankgroepenwoord op de site te gaan.

plankwoord: https://www.youtube.com/watch?v=mRkLjCcMkIU

eer/oor/eurwoord: https://www.youtube.com/watch?v=TsXMNKHVgI0

aai/ooi/oeiwoord: https://www.youtube.com/watch?v=CPZY9X1sHFA

Rekenen:

Blok 1A: In dit blok zijn we op een feestje. Alle sommen die we maken hebben te maken met feest: uitrekenen of je genoeg geld hebt om een cadeau te kopen, hoeveel mensen komen er op mijn feestje en hebben we wel genoeg traktaties.

De volgende onderwerpen komen aanbod:

getallen: we leren getallen schrijven tot 100 en letten hierbij vooral goed op de tientallen en de eenheden. Ieder heeft zijn eigen plaats.

Sommen: we rekenen sommen uit tot de 20. We letten hierbij vooral op de manier die we gebruiken om het uit te rekenen. We gebruiken als voorbeeld een rekenrek.

De eerste tafel hebben we geoefend: de tafel van twee. Deze mogen de kinderen thuis ook oefenen en we hebben er een leuk liedje bij. https://www.youtube.com/watch?v=xNIPrXZI3T4

In de projectlessen zullen we vooral bij de onderdelen klokkijken en meten stil staan. We leren de halve uren en herhalen de hele uren.  Met meten leren we met wat voor gereedschap we allemaal kunnen meten en wat groter of kleiner dan een meter is.

Als laatste geld: herhalen we de munten en biljetten. Ook gaan we uitzoeken wie er meer of minder dan een euro heeft.

Vreedzaam:

We zijn begonnen met blok 2. Daar komt volgende week de praatkaart van mee naar huis. Het onderwerp is zelf conflicten oplossen.

gym in groep 4:

Groep vier heeft op vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur gym. U kunt om 12.00 uur de kinderen bij de Banninghal ophalen. Graag ‘s ochtends de kinderen met een gymtas, met gymkleding en gymschoenen, naar school brengen.

 

Thuis:

Het leren lezen is net als in groep 3 in groep 4 ook een belangrijk onderdeel van de lessen.  Tot de kerstvakantie zullen de kinderen vooral bezig zijn met technisch lezen, maar daarna beginnen we aan het begrijpend lezen. In het begin van groep 4 betekent het dat de leeslessen gericht zijn op het automatisch maken van het lezen bij de kinderen: oefenen in het op tempo lezen en het lezen van verhalen (de zogenoemde leeskilometers). Het is dus van belang om thuis ook te blijven lezen, want om te begrijpen wat je leest moet je eerst voldoende de techniek beheersen. Als u met uw kind wilt oefenen: blijf boeken, recepten, gedichten of andere teksten lezen met hem of haar.

Leerzame websites (voor het oefenen thuis):
www.onlineklas.nl
www.leestrainer.nl/Technisch%20lezen/
www.citotrainer.nl

https://www.redactiesommen.nl/groep4.html