Flyer 2020-2021: informatiefolder-start-schooljaar-2020-2021 groep 4

De vakken in groep 4:

Taal:

In de taalmethode werken we in blokken. Elk blok duurt zo’n vier weken en heeft zijn eigen thema. Aan het begin van elk nieuw blok geven wij de woorden van de week mee naar huis. Thuis weet u dan welke woorden belangrijk zijn en kunt u oefenen met de betekenis van deze woorden. Na ongeveer vier weken krijgen de kinderen de toets. Gedurende het hele blok blijven wij ook de betekenis van deze woorden oefenen.

Blok 1: woordenschat thema Start

In het eerste blok van Staal genaamd ‘Start’ maken de kinderen kennis met deze methode. Omdat Staal net als een spel is, hebben ze het doen van spelletjes als startthema gekozen. Want de methode bestaat uit puzzels en spelen met taal. In dit blok  maken de kinderen kennis met nieuwe woorden, spelen met letters en zien ze hoe leuk en handig pictogrammen zijn. Verder voeren de kinderen een denkgesprek over een kijkplaat. Om alvast in het thema te komen kunnen de kinderen, via de onderstaande link, alvast een filmpje kijken over spelletjes en ‘Start’.

Themafilm: https://youtu.be/51X-Tam2Azg

We hebben in de week van 5 oktober de toets van het eerste blok. De kinderen hebben in de klas met een quiz de woorden al goed geoefend.

Spelling:

Aan het begin van groep 4 ligt de focus op het inoefenen en herhalen van de categorieën die ze in groep 3 al gehad hebben. Er zijn zes weken vakantie geweest en om een goede start te maken met de leerstof van groep 4 gaan we dingen die geleerd zijn in groep 3 omhoog halen. Dit zullen we doen in bijvoorbeeld een spelling/leescircuit waarin verschillende activiteiten in spelvorm gespeeld zullen worden. Zodra we starten met een blok van spelling zullen hier de filmpjes van de geleerde categorieën te vinden zijn.

blok 1

hakwoord: Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

speciaal hakwoord: Daar mag geen ‘u’ tussen.

zingwoord: https://www.youtube.com/watch?v=eYmdf_O_U-c

luchtwoord: https://www.youtube.com/watch?v=BOEfsdqbFIo

 

Rekenen:

Blok 1A

In dit blok zijn we op een feestje. Alle sommen die we maken hebben te maken met feest: uitrekenen of je genoeg geld hebt om een cadeau te kopen, hoeveel mensen komen er op mijn feestje en hebben we wel genoeg traktaties.

De volgende onderwerpen komen aanbod:

getallen: we leren getallen schrijven tot 100 en letten hierbij vooral goed op de tientallen en de eenheden. Ieder heeft zijn eigen plaats.

Sommen: we rekenen sommen uit tot de 20. We letten hierbij vooral op de manier die we gebruiken om het uit te rekenen. We gebruiken als voorbeeld een rekenrek.

Tafels:

De eerste tafel hebben we geoefend: de tafel van twee. Deze mogen de kinderen thuis ook oefenen en we hebben er een leuk liedje bij. https://www.youtube.com/watch?v=xNIPrXZI3T4

De kinderen kunnen nu de tafel van 1 en 2 oefenen. Als ze deze door elkaar kunnen opzeggen dan mogen ze dat bij ons aangeven. Als ze dit gehaald hebben krijgen ze een sticker op hun tafelkaart. Zo kunnen ze bijhouden welke tafels ze beheersen en welke ze kunnen oefenen.

Projectlessen (meten, tijd en geld):

In deze lessen zullen we vooral bij de onderdelen klokkijken en meten stil staan. We leren de halve uren en herhalen de hele uren.  Met meten leren we met wat voor gereedschap we allemaal kunnen meten en wat groter of kleiner dan een meter is.

Als laatste geld: herhalen we de munten en biljetten. Ook gaan we uitzoeken wie er meer of minder dan een euro heeft.

Vreedzaam:

We hebben het eerste blok gehad in de eerste twee weken van school. Hierin maken we de afspraken en de missie van de klas. Groep 4 heeft dit jaar als missie:

“We zijn lief en aardig voor elkaar. Daardoor hebben we een fijn , leuk en gezellig schooljaar!”

In middels zijn we begonnen met blok 2. Deze heeft als thema conflicten oplossen. Centraal staat dat de leerlingen zelf de conflicten op gaan lossen en daar werken ze door middel van lessen naartoe. We oefenen met verschillende petten de verschillende manieren van oplossen, waarbij de gele pet staat voor stevig maar samen zoeken gaan naar de win-win-oplossing.

Ook zijn we begonnen met de ‘ster van de week’. Een van de leerlingen krijgt van alle leerlingen een opstekerster. Hierin is iets positiefs geschreven over hem of haar. Na een week wordt de volgende ster gekozen en krijgt uw zoon of dochter de ‘ster van de week’-poster mee naar huis.

gym in groep 4:

Groep vier heeft op woensdag van 8.30 tot 9.30 uur gym van meester Wesley. U kunt vanaf 8.20 uur de kinderen bij de Banninghal brengen.

Thuis:

Het leren lezen is net als in groep 3 in groep 4 ook een belangrijk onderdeel van de lessen.  Tot de kerstvakantie zullen de kinderen vooral bezig zijn met technisch lezen, maar daarna beginnen we aan het begrijpend lezen. In het begin van groep 4 betekent het dat de leeslessen gericht zijn op het automatisch maken van het lezen bij de kinderen: oefenen in het op tempo lezen en het lezen van verhalen (de zogenoemde leeskilometers). Het is dus van belang om thuis ook te blijven lezen, want om te begrijpen wat je leest moet je eerst voldoende de techniek beheersen. Als u met uw kind wilt oefenen: blijf boeken, recepten, gedichten of andere teksten lezen met hem of haar.

Leerzame websites (voor het oefenen thuis):
www.leestrainer.nl/Technisch%20lezen/
www.citotrainer.nl

– https://www.redactiesommen.nl/groep4.html