Onze school werkt samen met ouders in verschillende werkgroepen en commissies.

De volgende werkgroepen/ commissies dragen hun steentje bij aan de ontwikkeling van onze school:

  • oudercommissie
  • medezeggenschapsraad
  • communicatiecommissie
  • tuin- schoolpleinwerkgroep
  • verkeerswerkgroep