Onze school werkt samen met ouders in verschillende werkgroepen en commissies.

De volgende werkgroepen/ commissies dragen hun steentje bij aan de ontwikkeling van onze school:

  • oudercommissie
  • medezeggenschapsraad
  • communicatie werkgroep
  • tuin werkgroep
  • tussenschools opvang
  • verkeers werkgroep
  • schoolplein werkgroep
  • luizenbrigade