Op De Postiljon hebben we oog voor ieder kind.
Soms heeft een kind een duwtje in de rug nodig, omdat het even niet lekker gaat. Sommige leerlingen krijgen remedial teaching vanuit een zorgarrangement van het samenwerkingsverband. Bij deze leerlingen gaat het om structurele hulp.
We bieden deze leerlingen extra zorg door inzet van hulp binnen of buiten de groep.

Hierbij kunt u denken aan:
-het geven van extra instructie in de groep bij het leren lezen;
-het geven van extra instructie in de groep bij het automatiseren van rekenen;
-het begeleiden en coachen van plusleerling bij verrijking;
-het begeleiden en coachen van leerlingen op het gebied van gedrag en sociale vaardigheden.