Toetsen taal en spelling

Carolien BettmanGroep 6

Dinsdag 29 september: toets taal. De leerlingen leren thuis het blad met woordenschat. De bedoeling is dat ze alle woorden en hun betekenissen kennen. Tip: elke dag tien minuten overlezen is vaak al genoeg om he gros van de woorden te kennen.

Woensdag 30 september: dictee blok 1. Hiervoor hoeven de kinderen thuis niet te leren; op school is geoefend met de woorden en categorieën.