Dagritme en leren

Tussen kwart over 8 en half 9 komen de leerlingen binnen. Ze geven allemaal de juf of meester een hand. Daarna gaan ze zelfstandig aan het werk met hun weektaak, lekker lezen, woorden flitsen op de computer of maken ze nog wat werk af van de dag ervoor.
Om half 9 wordt de dag gezamenlijk geopend, dit doen we met de methode Trefwoord. De ene keer is dit met een gedicht, soms met een vertelplaat, dan weer met een lied of met een Bijbelverhaal.
Hierna krijgen de leerlingen spelling, taal, rekenen en begrijpend lezen. Deze vakken worden gegeven met een klassikale instructie op drie niveaus, waarna er zelfstandig gewerkt wordt aan het oefenen van de opdrachten.
Om 10 uur is het pauze en gaan de kinderen eten en drinken. Op dinsdag, woensdag en donderdag eten alle kinderen in de school fruit. En bij de pauze hoort natuurlijk ook een kwartier buitenspelen.
Om 12 uur gaan de kinderen lunchen, dit doen zij thuis of bij de TSO op school.
Vanaf kwart over 1 beginnen de lessen weer. Maar dit gaat een beetje anders dan in de ochtend. De kinderen krijgen namelijk IPC onderwijs. Wat dat precies inhoudt leest u onder het tabblad IPC school.

Bovenbouw

In groep 5-8 wordt het vakkenpakket van de leerlingen uitgebreid. Zo krijgen zij bijvoorbeeld topotoetsen, Engels (vanaf groep 7), boekbesprekingen, spreekbeurten en natuurlijk af en toe wat huiswerk.

Creatieve ontwikkeling.

Regelmatig organiseren wij met ouders diverse workshops.

Regelmatig worden er activiteiten aangeboden op het gebied van kunstzinnige vorming. We werken samen met Kunst Centraal. We bezoeken concerten, een museum, de fanfare of krijgen uitdagende lessen in de klas aangeboden.
En samen met een docent van de Gooische Muziekschool geven wij muziekonderwijs.

Kijk ook eens op de pagina’s van de groepen, hier vindt u actuele informatie en leuke foto’s van ons onderwijs.