Tussenschoolse opvang op CBS De Postiljon

De TSO op onze school wordt in samenwerking met Bink Kinderopvang bv georganiseerd. Het team van TSO medewerkers bestaat uit professionals van Bink en vrijwilligers die een relatie hebben met school.

Coördinatie van de TSO

Tim Brand werkt als coördinator die zorg draagt voor de administratie/planning en is voor u de contactpersoon voor de TSO.

Hoe organiseren we de TSO

Het overblijven is tijdens de middagpauze van 12.00 uur 13.15 uur.

 • Prijs: vast overblijfmoment € 2,45 en incidenteel overblijven € 3,45 (aanmelden vóór 09.00 uur op de dag van overblijven).
 • Lunch: uitgangspunt is een gezonde lunch
 • Eten: kinderen nemen zelf hun eten mee (geen snoep)
 • Drinken: kinderen krijgen water, thee of melk aangeboden (nemen zelf dus geen pakjes drinken mee).

Hoe ziet het TSO-uur eruit?

De indeling is als volgt:

 • 12.00-12.20 uur: eten en drinken (kleuters tot 12.30 uur);
 • 12.20-13.05 uur: kinderen spelen buiten of mogen deelnemen aan een workshop (groep 4-8).

Workshops

Op maandag, dinsdag en donderdag worden er workshops verzorgd. Een workshop sport en spel en een creatieve workshop. De kinderen mogen hier aan mee doen als ze dat willen. Ze mogen ook even lekker lezen, een spel spelen of gewoon kletsen met elkaar.

Kosten

Inschrijven wordt per schooljaar geregeld:

 • Berekening is gebaseerd op 39 schoolweken.
 • Alle kinderen kunnen gebruik maken van de TSO. U kunt een abonnement nemen door in te schrijven via het digitale inschrijfformulier waarop u diverse keuzes kunt maken. Dit noemen wij het ‘Boxensysteem’. Men kan intekenen op een overblijf Box A, B, C of D.
  • Box A: Bij 1x overblijven per week. Dit kost 39 x 2,45= €95,55
  • Box B: Bij 2x overblijven per week. Dit kost 78 x 2,45= €191,10
  • Box C: Bij 3x overblijven per week. Dit kost 117 x 2,45= €286,65
  • Box D: Bij 4x overblijven per week. Dit kost156 x 2,45= €382,20

Het inschrijfformulier staat op de site van Bink kinderopvang bv. en op de site van de school.

 • Betaling is eenvoudig. Bink kinderopvang zorgt voor een factuur zodat de betaling verspreid in tien termijnen kan worden betaald via een automatische incasso die bij inschrijving wordt ingevuld. Als bijlage treft u het machtigingsformulier aan voor automatische incasso. Losse contante betalingen zijn niet mogelijk.
 • Bink schrijft uw bijdrage automatisch van uw rekening af op of rond de 28e van de maand.
 • Wanneer een kind niet aanwezig is bij het overblijven, vindt er geen restitutie plaats. Deze keuze is gemaakt om de kosten dekkend te houden.
 • Incidenteel overblijven is mogelijk, dit kost € 3,45 per keer en wordt betaald met een strippenkaart. Een strippenkaart kost € 17,25  (5x €3,45), voldoende voor 5 keer TSO. Nieuwe strippenkaarten kunnen worden aangevraagd via het inschrijfformulier op de site van Bink kinderopvang bv. en op de site van de school.

Hoe schrijf ik mijn kind in?

Wij bieden structurele TSO en incidentele TSO aan. Als u vorig schooljaar al gebruik gemaakt heeft van de TSO en u wilt hetzelfde afnemen voor dit jaar, dan hoeft u niets te doen. Wilt u meer of minder dagen of geen TSO meer afnemen, dan kunt u dit aangeven op het inschrijf-, wijzigings-, opzegformulier. Heeft uw kind nog niet eerder gebruik gemaakt van de TSO, dan kunt u uw zoon/dochter aanmelden via het  digitaal inschrijfformulier in te vullen formulier. Zie onderaan deze pagina voor het inschrijfformulier.

 • Open het tso-inschrijfformulier;
 • Vul de gegevens in (bij handtekening kunt u volstaan met het invullen van uw naam) en sla het formulier op de eigen computer op;
 • Mail het ingevulde formulier naar overblijven@depostiljonsoesterberg.nl;
 • Bewaar een kopie voor uw eigen administratie.

Aanmelden en afmelden

Dit kan alleen via de mail op overblijven@depostiljonsoesterberg.nl tot uiterlijk 09.00 uur op de dag dat uw kind gaat /zou gaan overblijven. Eerder afmelden wordt op prijs gesteld. Op deze manier kunnen wij onze medewerkers daarop inzetten en weten we tijdig of we uw kind kunnen verwachten die dag. Bij het aan- en afmelden vragen wij u voor- en achternaam en de groep van uw kind te vermelden.

Betaling van de TSO

Om de TSO aan te kunnen bieden voor de huidige prijs is het alleen mogelijk te betalen via automatische incasso. Hiervoor vult u bijgevoegd machtingsformulier in. Ook dit formulier dient u na het invullen op te slaan en te mailen naar overblijven@depostiljonsoesterberg.nl

Contante betalingen zijn niet mogelijk. Voor incidentele TSO kunt u alleen betalen via het kopen van een strippenkaart. Deze strippenkaart geeft recht op vijf keer incidenteel overblijven.

 

Vragen en/of opmerkingen

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan helpen we u graag. U kunt uw vragen mailen naar Tim Brand: overblijven@depostiljonsoesterberg.nl. Wilt u hem persoonlijk spreken, neem dan contact op met de school: 0346-351 518, waar hij te bereiken is op maandag, dinsdag en donderdag tussen 11.30-13.30 uur.

klik hier voor het inschrijf- en machtigingsformulier. Dit formulier dient u na het invullen op te slaan en te mailen naar overblijven@depostiljonsoesterberg.nl.(zie boven)