De Medezeggenschapsraad (MR) van onze school bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden.

Zitting hebben, van links naar rechts: Viola Bex, Xiomara Nap, Johan Kruger, Anja Veenhof, Paul Arends en zittend, Rachel de Graaf

Informatie

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden van de MR  klik hier of kijk in de schoolgids. Natuurlijk  staan de MR- leden u ook graag te woord mocht u nog vragen hebben.

Voorzitter: Dhr. Paul Arends

Mailadres: mr@depostiljonsoesterberg.nl

MR-vergaderdata en jaarplanning schooljaar-2017-2018

10-9-2018

16-10-2018

28-11-2018

16-01-2019

11-03-2019

08-05-2019

24-06-2019

Notulen