IPC unit ‘Nederland Waterland’

Emmely MuijsGroep 8

Op dinsdag 15 september zijn we begonnen met de unit ‘Nederland Waterland’. We gaan de komende weken werken aan verschillende doelen rond dit thema. Hieronder ziet u de doelen:

Bij Aardrijkskunde leren we:

 • dat Nederland voor een groot deel lager ligt dan de zeespiegel
 • dat Nederland goed beschermd moet worden tegen de gevaren van de zee
 • hoe Nederland zich beschermt tegen de zee
 • wat polders zijn, hoe ze gemaakt worden en waar ze liggen
 • dat het voor Nederland belangrijk is om goed waterbeheer te voeren
 • hoe Nederland zich beschermt tegen de stijgende zeespiegel in de toekomst
 • dat het wonen bij de zee ook vele voordelen kent
 • hoe we topografische kaarten moeten lezen

Bij Geschiedenis leren we:

 • wat een overstroming in Nederland kan aanrichten
 • hoe Nederland er vroeger uitgezien moet hebben
 • wie Simon Stevin, Jan Adriaenszoon Leeghwater en Cornelis Lely waren
 • hoe vroeger een droogmakerij werkte

Bij Muziek leren we:

 • wat zeemansliederen zijn
 • welke rol de strijd tegen het water speelt in sommige (volks)liederen
 • zelf een liedje schrijven over de zee

Bij Natuur leren we:

 • over zoet, zout en brak water in de vroegere Zuiderzee en het huidige IJsselmeer
 • over de getijdenwerking
 • over het wel of niet afsluiten van de Oosterschelde

Bij Internationaal leren we:

 • over overstromingen en andere watersnoodrampen elders in de wereld
 • over waterbeheer in Nederland en in andere landen

We begonnen als startpunt met het maken van een noodpakket voor mensen die de watersnoodramp meemaken. Waar hebben deze mensen behoefte aan?