Inhuldiging mediatoren 1 oktober

Jeannette De RondenGeen categorie

Vandaag zijn onze mediatoren ingehuldigd en hebben hun diploma ontvangen. Kinderen die voor het tweede jaar mediator zijn hebben een plusdiploma ontvangen.Na drie trainingen hebben de kinderen laten zien dat ze er klaar voor zijn om bij conflicten hulp te bieden.Deze hulp wordt geboden volgens een stappenplan. Dit doen de mediatoren zorgvuldig. Aan beide partijen wordt gevraagd wat er is gebeurd, hoe ze zich er bij voelen en of ze dat kunnen begrijpen van de ander. Vervolgens vragen ze om een oplossing te zoeken met elkaar. Meestal lukt het om de kinderen die een conflict hebben, samen een goede oplossing te laten bedenken. Als de mediatie gelukt is worden de kinderen gefeliciteerd.

Mediatoren gefeliciteerd! We zijn trots op jullie en we wensen jullie veel wijsheid en plezier.

 

20131001_090725