Huiswerk: 

Elke maandag, dinsdag en donderdag krijgt groep 8 huiswerk mee. Dit is maakhuiswerk. Dit wordt gemaakt en wanneer het klaar is nemen ze dit weer mee naar school. Het moet in ieder geval de week er na ingeleverd zijn, want dan bespreken we het. Verder krijgen ze leerhuiswerk mee wanneer er een toets aan komt. Dit is bijvoorbeeld voor taal en Engels.

Heeft iemand zijn huiswerk niet mee? Of heeft iemand het niet gemaakt? Dan maakt diegene het om 15.15 uur in de klas. Vergeet het dus niet en houd je agenda altijd goed bij!

Maakwerk: 

Maandag: Rekenen

Dinsdag: Taal en Spelling

Donderdag: Begrijpend Lezen

Leerwerk:

Engels: 

Vrijdag 26 juni song 10

Spelling:

Taal:

Maandag 29 juni taaltoets 8

 

Tip om woordjes te leren: https://wrts.nl/signin 

Boekverslagen: 

vrijdag 26 juni : inleverdatum boekverslag 5

Boekbespreking:

De planning voor de boekbesprekingen hangt in de klas. Na de pinkstervakantie starten we.

Dit zijn de criteria waar deze boekbespreking aan moet voldoen. Ze mogen een boek gebruiken waar ze al eerder in groep 8 een boekverslag van hebben gemaakt.

Spreekbeurt:

Na de pinkstervakantie starten we met de spreekbeurten. De planning hangt in de klas. Als het goed is, valt de spreekbeurt niet in dezelfde week als de boekbespreking.

In het kort de criteria van de spreekbeurt.