Huiswerk: 

Elke maandag, dinsdag en donderdag krijgt groep 8 huiswerk mee. Dit is maakhuiswerk. Dit wordt gemaakt en wanneer het klaar is nemen ze dit weer mee naar school. Het moet in ieder geval de week er na ingeleverd zijn, want dan bespreken we het. Verder krijgen ze leerhuiswerk mee wanneer er een toets aan komt. Dit is bijvoorbeeld voor taal en Engels.

Maakwerk: 

Maandag: Rekenen

Dinsdag: Taal en Spelling

Donderdag: Begrijpend Lezen

Leerwerk:

Taal: 24 jan woordenlijst Ruimte

Engels: 25 jan Song 5 Flashcards  en Words-and-phrases

Blits:

Tip om woordjes te leren: https://wrts.nl/signin