Huiswerk: 

Elke maandag, dinsdag en donderdag krijgt groep 8 huiswerk mee. Dit is maakhuiswerk. Dit wordt gemaakt en wanneer het klaar is nemen ze dit weer mee naar school. Het moet in ieder geval de week er na ingeleverd zijn, want dan bespreken we het. Verder krijgen ze leerhuiswerk mee wanneer er een toets aan komt. Dit is bijvoorbeeld voor taal, topografie en Engels.

Heeft iemand zijn huiswerk niet mee? Of heeft iemand het niet gemaakt? Dan maakt diegene het om 15.15 uur in de klas. Vergeet het dus niet en houd je agenda altijd goed bij!

Na de kerstvakantie gaan we presentaties houden over de werkstukken die op school zijn gemaakt. Het rooster hangt in de klas. 

Maakwerk: (na de kerstvakantie geen maakwerk)

Maandag: Rekenen

Dinsdag: Taal en Spelling

Donderdag: Begrijpend Lezen

Leerwerk:

11 januari: Engels Song 5 (Words phrases song 4 5 6Song 5:Flashcards

21 januari: Taaltoets 4 “Mysteries”

Tip om woordjes te leren: https://wrts.nl/signin