Huiswerk: 

Elke maandag, dinsdag en donderdag krijgt groep 8 huiswerk mee. Dit is maakhuiswerk. Dit wordt gemaakt en wanneer het klaar is nemen ze dit weer mee naar school. Het moet in ieder geval de week er na ingeleverd zijn, want dan bespreken we het. Verder krijgen ze leerhuiswerk mee wanneer er een toets aan komt. Dit is bijvoorbeeld voor taal, topografie en Engels.

Heeft iemand zijn huiswerk niet mee? Of heeft iemand het niet gemaakt? Dan maakt diegene het om 15.15 uur in de klas. Vergeet het dus niet en houd je agenda altijd goed bij!

Maakwerk: 

Maandag: Rekenen

Dinsdag: Taal en Spelling

Donderdag: Begrijpend Lezen

Leerwerk:

Vrijdag 21 juni: Toets Engels Song 10

Dinsdag 25 juni: Taaltoets blok 8

Tip om woordjes te leren: https://wrts.nl/signin