Taal
Leerblad Geluk: toets dinsdag 14 juli

TIP: Klik hier voor de site van de leestrainer om de woorden te oefenen. Op www.quizlet.nl kunnen de woorden ook geoefend worden.

Rekenen
In de schaduwtoetsen kunt u zien welke onderwerpen aan de orde zullen komen. De kinderen krijgen deze opgaven ook voorafgaand aan het blok mee naar huis.
In de methode Wereld in Getallen wordt herhaald aftrekken (deelsommen) aangeboden, dit is een voorloper van de staartdeling. Voor meer informatie hoe u uw kind hierbij kunt begeleiden: klik hier.

Schaduwtoetsen
Blok 2b (11 t/m 29 mei)
Blok 3b (8 juni t/m 29 juni)
Blok 4b (30 juni t/m 16 juli)

Engels
Elke periode krijgen de kinderen bladen met ‘Words and phrases’ mee om thuis te leren. Van deze bladen krijgen ze op school een toets. Eerst elk blad afzonderlijk, daarna een grote toets van alles bladen (songs). Op de website staat wanneer de toets is gepland en kunnen de leerbladen gedownload worden. Op deze manier kunnen de kinderen ook al eerder oefenen, wanneer ze dit fijn vinden.  Ze leren dit van Nederlands-Engels en Engels-Nederlands. (Tip: Op www.wrts.nl kunnen zij de woordjes invoeren en het oefenen, ook Engels kan via Quizlet.nl geoefend worden.)

De toets van song 8 is op 16 maart
De toets van song 7-8-9 is op 14 april
Er is dus geen aparte toets van song 9.

Leerblad song 7-8-9

Boekverslag
Er is geen boekverslag meer in de periode tot de zomervakantie.

Verkeer

We maken door het jaar heen verschillende verkeerskranten door. Er komen verschillende onderwerpen aan bod. Na elk krantje volgt een toetsmoment(je). De kinderen zijn hier in principe op voorbereid door goed mee te doen in de les. De krant krijgen ze na twee lessen mee naar huis om nog eens door te bladeren en te bewaren ter voorbereiding op het theorie-examen in het voorjaar. Vanaf mei worden deze lessen digitaal aangeboden, er zullen de rest van eht schooljaar geen papieren krantjes meer verstrekt worden.
Om u een beeld te geven welke kennis er verwacht wordt van de kinderen heb ik hieronder de doelen van de eerste drie delen gedeeld. De data van de toetsen worden niet expliciet vermeld op de website.
Verkeerskrant 1
Verkeerskrant 2
Verkeerskrant 3

Verkeersexamen

Het verkeersexamen bestaat uit twee onderdelen.

  • Het theorie-examen: Dit is een schriftelijke toets die de kennis van de verkeersregels toetst. Deze vindt plaats op maandag 15 juni 2020.
  • Het praktijk-examen: Dit onderdeel bestaat uit het fietsen van een route door Soesterberg. I.v.m. de Corona-maatregelen zal het examen dit jaar helaas niet plaatsvinden.

Oefenen voor het theorie-examen kan op https://examen.vvn.nl/oefenen

Hier vindt u de route voor het verkeersexamen.
Hier vindt u de checklist voor de fiets, daaraan moet de fiets voldoen om deel te mogen nemen aan het praktijk-examen. Als het praktijk-examen doorgang vindt, dan zal er op een nader te bepalen moment een fietscontrole plaatsvinden.

Links voor de kinderen:
Oefenen woordenschat