Taal
Leerblad Nederland
TIP: Klik hier voor de site van de leestrainer om de woorden te oefenen. Op www.quizlet.nl kunnen de woorden ook geoefend worden.

Rekenen
We werken nu aan blok 4. In de schaduwtoets blok 4 kunt u zien welke onderwerpen aan de orde zullen komen. De kinderen krijgen deze opgaven ook voorafgaand aan elk blok mee naar huis.

Engels
Elke periode krijgen de kinderen bladen met ‘Words and phrases’ mee om thuis te leren. Van deze bladen krijgen ze op school een toets. Eerst elk blad afzonderlijk, daarna een grote toets van alles bladen (songs). Op de website staat wanneer de toets is gepland en kunnen de leerbladen gedownload worden. Op deze manier kunnen de kinderen ook al eerder oefenen, wanneer ze dit fijn vinden.  Ze leren dit van Nederlands-Engels en Engels-Nederlands. (Tip: Op www.wrts.nl kunnen zij de woordjes invoeren en het oefenen, ook Engels kan via Quizlet.nl geoefend worden.)

Leerblad song 4-5-6

Boekverslag
De kinderen maken deze periode een poster om hun boek te promoten. De posters komen ook in de/bij de groep te hangen. Het boekverslag moet uiterlijk

Klik hier voor de opdracht.

Verkeer
We maken door het jaar heen verschillende verkeerskranten door. Er komen verschillende onderwerpen aan bod. Na elk krantje volgt een toetsmoment(je). De kinderen zijn hier in principe op voorbereid door goed mee te doen in de les. De krant krijgen ze na twee lessen mee naar huis om nog eens door te bladeren en te bewaren ter voorbereiding op het theorie-examen in het voorjaar.
Om u een beeld te geven welke kennis er verwacht wordt van de kinderen heb ik hieronder de doelen van de eerste drie delen gedeeld. De data van de toetsen worden niet expliciet vermeld op de website.
Verkeerskrant 1
Verkeerskrant 2
Verkeerskrant 3

Links voor de kinderen:
Oefenen woordenschat