Taal
Leerblad Nederland: toets dinsdag 10 maart
Leerblad Helden:

TIP: Klik hier voor de site van de leestrainer om de woorden te oefenen. Op www.quizlet.nl kunnen de woorden ook geoefend worden.

Rekenen
We werken nu aan blok 1b. In de schaduwtoets blok 1b kunt u zien welke onderwerpen aan de orde zullen komen. De kinderen hebben deze opgaven ook voorafgaand aan het blok mee naar huis gekregen.

Engels
Elke periode krijgen de kinderen bladen met ‘Words and phrases’ mee om thuis te leren. Van deze bladen krijgen ze op school een toets. Eerst elk blad afzonderlijk, daarna een grote toets van alles bladen (songs). Op de website staat wanneer de toets is gepland en kunnen de leerbladen gedownload worden. Op deze manier kunnen de kinderen ook al eerder oefenen, wanneer ze dit fijn vinden.  Ze leren dit van Nederlands-Engels en Engels-Nederlands. (Tip: Op www.wrts.nl kunnen zij de woordjes invoeren en het oefenen, ook Engels kan via Quizlet.nl geoefend worden.)

De toets van song 8 is op 16 maart
De toets van song 7-8-9 is op 14 april
Er is dus geen aparte toets van song 9.

Leerblad song 7-8-9

Boekverslag
Klik hier voor de opdracht van de periode maart t/m mei.

De opdracht bestaat uit twee delen:

  • Boekenlegger: inleveren voor de meivakantie
  • Boekpresentatie: wordt direct na de meivakantie gepland (11 t/m 29 mei).

Verkeer

We maken door het jaar heen verschillende verkeerskranten door. Er komen verschillende onderwerpen aan bod. Na elk krantje volgt een toetsmoment(je). De kinderen zijn hier in principe op voorbereid door goed mee te doen in de les. De krant krijgen ze na twee lessen mee naar huis om nog eens door te bladeren en te bewaren ter voorbereiding op het theorie-examen in het voorjaar.
Om u een beeld te geven welke kennis er verwacht wordt van de kinderen heb ik hieronder de doelen van de eerste drie delen gedeeld. De data van de toetsen worden niet expliciet vermeld op de website.
Verkeerskrant 1
Verkeerskrant 2
Verkeerskrant 3

Verkeersexamen

Het verkeersexamen bestaat uit twee onderdelen.

  • Het theorie-examen: Dit is een schriftelijke toets die de kennis van de verkeersregels toetst. Deze vindt plaats op 8 april 2020.
  • Het praktijk-examen: Dit onderdeel bestaat uit het fietsen van een route door Soesterberg. Deze vindt plaats op 15 mei 2020.

Hier vindt u de route voor het verkeersexamen.
Hier vindt u de checklist voor de fiets, daaraan moet de fiets voldoen om deel te mogen nemen aan het praktijk-examen. De fietsencontrole vindt plaats op 23 april 2020.

Oefenen voor het theorie-examen kan op www.examen.vvn.nl/oefenen

Links voor de kinderen:
Oefenen woordenschat