Welkom op de actuele pagina van groep 7!

Klassenouders
Astrid (moeder van Lynn) en Marjan (moeder van Karlijn en Larissa) zijn dit jaar onze klassenmoeders dit jaar. Wij zijn blij met hun steun. Zij communiceren namens ons in de groepsapp Groep7.

Informatiestromen
We informeren u via deze website over de onderwijsinhoud, denk dan de doelen, de toetsdata en inlevermomenten.
Via de app Parro sturen we u iedere week een bericht waarin we iets delen van die week in groep 7, vragen wij u in te schrijven voor de oudergesprekken en kunnen we om ‘helpende handen’ vragen.
Per mail of telefonisch zullen we u berichten wanneer we willen communiceren over uw kind, dat kan natuurlijk ook andersom!
Google Classroom wordt ingezet als verzamelplek voor de opdrachten van de leerlingen. Het is aan te raden om eens met uw kind mee te kijken.

Huiswerk
Op dinsdag en donderdag krijgen de leerlingen huiswerk. Ze hebben een week de tijd om het huiswerk te maken, daarna wordt het besproken in de klas. In de klas is een vakje waar ze het huiswerk kunnen inleveren als ze klaar zijn.
Dinsdag wordt in Google Classroom huiswerk voor Begrijpend lezen geplaatst, deze opdrachten in hun huiswerkschrift.
Donderdag krijgen de leerlingen huiswerk mee afwisselend voor rekenen, werkwoordspelling en grammatica. Dit maken ze op het blad dat ze meekrijgen.

Rekenen
We starten maandag 16 november met blok 3. Aan het begin van ieder blok krijgen de kinderen de schaduwtoets mee naar huis. Deze toets laat de kinderen en u zien waar we aan gaan werken. Ze bekijken deze toets, eventueel samen met u, en in de klas geven ze aan welke sommen ze nog niet beheersen.
De toets van Blok 3 is op maandag 14 december en dinsdag 15 december.
De leerlingen die de Korte instructie aanpak volgen, maken dan ook de schaduwtoets van blok 4. Zo kunnen wij goed zien wat deze kinderen van dat blok al beheersen en daarop passen we het aanbod aan.

Tip: In onze rekenmethode ‘Wereld in Getallen’ wordt herhaald aftrekken (deelsommen) aangeboden, dit is een voorloper van de staartdeling. Voor meer informatie hoe u uw kind hierbij kunt begeleiden: klik hier.

Spelling
We besteden aandacht aan niet-werkwoorden (categorieën), werkwoordspelling en grammatica.
Vier dagen per week hebben we een dagdictee waarin de kinderen oefenen met het toepassen van de spellingsregels, de categorieën en bespreken we de werkwoordspelling en grammatica. Daarnaast werken we in de werkboeken om het geleerde in te oefenen.

Op dinsdag 24 november wordt de toets van blok 3 afgenomen.

Taal
De leerlingen krijgen aan het begin van elk thema een woordenlijst mee naar huis. Deze lijst wordt ook geplaatst in Google Classroom onder het kopje Taal. Deze woorden oefenen we in de klas en ze moeten ook thuis worden geoefend.
Het huidige blok gaat over Strips.
De toets over het thema Strips is op maandag 14 december.

Tip: Klik hier voor de site van de leestrainer om de woorden te oefenen. Op www.quizlet.nl kunnen de woorden ook geoefend. worden.

Engels
Elke periode krijgen de leerlingen het leerblad met ‘Words and phrases’ mee om thuis te leren. Dit blad staat ook in Google Classroom onder het kopje Engels.
Let goed op bij het leren welke bladzijde aan de beurt is voor de toets. Eerst song 1, daarna song 2 en aan het eind van de periode een toets van song 1 t/m 3. Er is dus geen aparte toets van song 3.
De toets van song 4 is op donderdag 14 januari
De toets van song 5 is op donderdag 4 februari
De toets van song 4-5-6 is op donderdag 4 maart
Op deze manier kunnen de kinderen ook al eerder oefenen, wanneer ze dit fijn vinden.
Ze leren dit van Nederlands-Engels en Engels-Nederlands. (
Tip: Op www.wrts.nl kunnen zij de woordjes invoeren en het oefenen, ook Engels kan via Quizlet.nl geoefend worden.)

Boekverslag
Voor elke vakantie maken de kinderen een boekverslag van een leesboek dat ze die periode hebben gelezen. De opdracht komt in Google Classroom te staan zodra deze aan de kinderen gegeven is.
Het tweede boekverslag moet 16 december ingeleverd zijn.

Verkeer

We maken door het jaar heen verschillende verkeerskranten door. Er komen verschillende onderwerpen aan bod. Na elk krantje volgt een toetsmoment(je). De kinderen zijn hier in principe op voorbereid door goed mee te doen in de les. De krant krijgen ze na twee lessen mee naar huis om nog eens door te bladeren en te bewaren ter voorbereiding op het theorie-examen in het voorjaar.

De toets over krantje  les 3&4 is op 26 november
De toets over krantje  les 5&6 is op 14 januari

Verkeersexamen

Het verkeersexamen bestaat uit twee onderdelen.

  • Het theorie-examen: Dit is een schriftelijke toets die de kennis van de verkeersregels toetst.
  • Het praktijk-examen: Dit onderdeel bestaat uit het fietsen van een route door Soesterberg. I.v.m. de Corona-maatregelen zal het examen samen met groep 8 plaatsvinden. We hebben hiervoor meerdere ouders nodig die op verschillende plekken langs de route staan.

Oefenen voor het theorie-examen kan op https://examen.vvn.nl/oefenen

Hier vindt u de route voor het verkeersexamen.
Hier vindt u de checklist voor de fiets, daaraan moet de fiets voldoen om deel te mogen nemen aan het praktijk-examen. Als het praktijk-examen doorgang vindt, dan zal er op een nader te bepalen moment een fietscontrole plaatsvinden.