Belangrijke informatie:
– Vanaf deze week mogen de rapport weer ingeleverd worden.
– Woensdag 10 april hebben wij voetbaltoernooi. Helaas heeft een kind zich afgemeld en hebben we nu 1 team met 15 spelers.

Toetsen:
– Donderdag 11 april toets Taal

Huiswerk:
– Neem foto’s van je huis of een plattegrond mee.
– Meenemen: een mengbak, min. 3 potjes voor de IPC unit.

Rekenen (Wereld in getallen)

Taal (Staal)

Spelling (Staal)

Technisch Lezen (Estafette)
Bij het werken met Estafette ligt het accent op het aanleren van een goede leesvaardigheid, waarbij onderscheid wordt gemaakt in correct lezen, vlot lezen en vloeiend lezen en leesplezier. Van elk gelezen boek maken de leerlingen een boekverslag.

Begrijpend Lezen (Nieuwsbegrip)
Bij het werken met Nieuwsbegrip ligt het accent op leesstrategieën:

  • voorspellen & voorkennis activeren
  • ophelderen van onduidelijkheden
  • samenvatten
  • vragen stellen
  • verbanden leggen

Schrijven (Pennenstreken)
Bij het schrijven met Pennenstreken worden de kleine letters en de hoofdletters herhaald aan de hand van letterclubs. We schrijven met een goede zithouding, papierligging en pen-hantering. Het schrijven met een vulpen is een belangrijk onderdeel bij het schrijven in onze schriften.