Groepen
Nieuws
Nieuws

Huiswerk/actuele informatie

                                                                           

 

belangrijke data

 • Op een aantal donderdagen leren we een aantal Indonesische woorden van Max. ( we hebben al les gehad van Kyril met Russische woorden en Nikolas met Griekse woorden).
 • Idea: woensdag 25 april.
 • Studiedag 26 april.
 • Meivakantie: 27 april t/m 13 mei.
 • Donderdag  17 mei: Toets verkeer boekje 6.
 • Workshops op 18 en 25 mei.
 • Woensdag 23 mei: auditie in Haarlem doen!
 • Dinsdag 5 juni: zwemspelenochtend of middag.

belangrijke informatie

Alle informatie over de auditie op 23 mei in Haarlem is met u gedeeld, hierin staan de repetitiemomenten. De muzikanten worden gevraagd dan hun muziekinstrument mee te nemen naar school. De leerlingen zijn gevraagd om na te denken over deelname aan de training voor mediator.Willen begeleidende ouders het schoolshirt gewassen inleveren in de groep. Voor de meivakantie leveren de leerlingen een boekverslag in, dit verslag schrijven zij op school.                                                                                                                                                         

de planning van 

denk je aan je rapport!

week 17

dinsdag 24 april

Meester Johan werkt vandaag, juf Caroline afwezig.

woensdag 25 april

Bezoek aan Idea Soest; De Nachtwaker

Max leert onze Indonesische woorden (les 4 )

laatste dag voor het inleveren van je boekverslag.

donderdag 26 april

studiedag

vrijdag 27 april

Koningsdag

week 19 en 20  Meivakantie

week 20

maandag 14 mei

juf Gerlin vertelt over de mediatoren

donderdag 17 mei

8.30 uur : Generale repetitie voor de ouders van groep 6 en voor de groepen .Instrumenten meenemen en je t shirt.

Toets Verkeer

vrijdag 18 mei

workshops ronde 1

week 21

maandag 21 mei

vrij i.v.m. Pinksteren

dinsdag 22 mei

8.30 uur : Generale repetitie voor de ouders van groep 6 .Instrumenten meenemen en je t shirt.

woensdag 23 mei

onze dag! tot 11.00 uur school dan naar huis.

om 12 .30 uur weer terug op school in je afgesproken kleding, muziekinstrumenten mee!

vrijdag 25 mei

workshopronde 2

 

 

Waar zijn we op dit moment mee bezig:

Voorlezen : MR. Stink is onze nieuwe voorleesboek.Een verslag van Oma Boef kunt u op school lezen.

Spelling: We leren in blok 7 de volgende categorieën;

 • Klankgroepen woord: Het klankgroepenwoord wordt uitgebreid met -ueel, -eaal. Bijvoorbeeld: actueel, eventueel, individueel, ideaal, idealen. Bij deze woorden hoor je de /uu/ en de /aa/ en moet een stukje worden weggenomen om ze goed te schrijven.
 • Kilo woord. Het kilo woord wordt uitgebreid met -tion. Je hoort een /ie/, maar je schrijft de i. Voorbeeldwoorden zijn: station, nationaal, traditioneel.
 • Garage woord. Deze woorden met ge zijn Franse leenwoorden. Regel: Garagewoord. Ik hoor /zj/, maar ik schrijf g. Voorbeeldwoorden zijn : garage, horloge, etalage, spionage.

Werkwoorden:

 • Alle werkwoordsvormen worden herhaald. Tegenwoordige, verleden en voltooide tijd.

Grammatica :

 • Telwoord. Uitleg: het telwoord geeft een hoeveelheid aan. Bijvoorbeeld: twee, tien, tachtig, drie.
 • Herhalen woordsoorten: persoonsvorm, zelfstandig naamwoord, aardrijkskundig bijvoeglijk naamwoord, onderwerp, voegwoord, voorzetsel, hulpwerkwoord.

Taal: ons nieuwe blok gaat over Spijsvertering

In het thema Spijsvertering leren de leerlingen wat er bij de spijsvertering allemaal gebeurt. Door proefjes te zien en beschrijvingen ervan te maken, wordt de spijsvertering verduidelijkt.

Rekenen blok 2, deel B

 • voor alle leerlingen geldt dat het belangrijk is de tafels gememoriseerd zijn! en dat elke leerling vlot kan optellen en aftrekken.
 • cijferend optellen en aftrekken.
 • kommagetallen.
 • getallen tot 20.000.
 • kolomsgewijs vermenigvuldigen.
 • breuken; begripsontwikkeling. Uitrekenen van breuken bij hoeveelheden:  bijv. 1/3 deel van 90.
 • geld: halve prijs.
 • tijd: jaarkalender.
 • meten: inhoudsmaten en kommagetallen.
 • grafieken.
 • verhoudingen.

Begrijpend Lezen:  de leerlingen oefenen de volgende leesstrategieën:

 •  voorspellen
 •  ophelderen van onduidelijkheden
 •  samenvatten
 •  vragen stellen
 •  relaties/verwijswoorden

Vreedzaam:  blok 3 We hebben oor voor elkaar; we leren om echt naar elkaar te luisteren.

 

 

 

 

 

Laatste nieuws

Contact

CBS De Postiljon
Gen. Winkelmanstraat 111
3769 EC Soesterberg
Telefoon: 0346 - 351518
Stuur een mail
Meer contactgegevens