Groepen
Nieuws
Nieuws

Huiswerk/actuele informatie

                                                                           

 

belangrijke data

 • IPC-4 : “Jong & Oud”  22 mei t/m 29 juni.
 • vrijdagmiddag 22 juni: oud Hollandse spelletjes met opa’s en oma’s.
 • vrijdagmiddag 29 juni: oud Hollandse liedjes zingen in de Drie Eiken.
 • maandag 2 juli : inloop.
 • donderdag 5 juli : eindejaarsgesprekken.
 • vrijdag 6 juli : mediatoren training.
 • maandag 9 juli : feest, rapport en eindfeest.
 • dinsdag 10 juli : musical groep 8 kijken.
 • woensdag 11 juli: sportdag op Pijnenburg.

belangrijke informatie

De volgende leerlingen gaan dit schooljaar de mediatorentraining volgen: Meghann, Maud, Yvonne, Colin, Jasper,Mick. We denken dat we een fijne groep mediatoren in de dop met hen hebben gevonden. Fijn dat jullie dit willen gaan doen.

de planning van

week 25

Laatste week van de duo presentaties en de boekbesprekingen.

AVI afname voor enkele leerlingen.

maandag 18 juni

IPC- Jong & Oud: Bewegingsonderwijs opdracht

dinsdag 19 juni

laatste dag voor het inleveren van je interview en je stamboom.

IPC- Jong & Oud: Geschiedenis; favoriete speelgoed/spel.

donderdag 21 juni

vreemde woordjes door Lotte

vrijdag 22 juni

IPC- Jong & Oud : oud Hollandse spelletjes middag met opa’s en oma’s.

week 26

donderdag 28 juni

Toets Taal

vreemde woordjes Kars

vrijdag 29 juni

Afsluiting IPC- Jong & Oud : oud Hollandse liedjes zingen in de Drie Eiken.

week 27

maandag 2 juli

inloop

vrijdag 6 juli

Mediatoren training

 

Waar zijn we op dit moment mee bezig:

Voorlezen : MR. Stink is ons voorleesboek.

Spelling: We leren in blok 8 de volgende categorieën;

 • Lolly woord: Dit zijn woorden met de Griekse y, waarbij je de /ie/i/of /j/ hoort. Regel: Ik schrijf de Griekse y.voorbeeld: hobby, gym, royaal.
 • Trema woord. Het trema woord geeft aan hoe het woord moet worden uitgesproken. Regel: Tremawoord. Puntjes op de …… voorbeeld: reüni, maïs, België.
 • Komma’s meervoud. Komma’s meervoud wordt uitgebreid met woorden met een y of i achteraan. Regel: Komma’s meervoud. Meervoud en lange klank,y of i aan het eind: komma’s , behalve bij ee. voorbeeld: lolly’s, kiwi’s.

Werkwoorden:

 • Alle werkwoordsvormen worden herhaald. Tegenwoordige, verleden en voltooide tijd.

Grammatica :

 • Rangtelwoord. Uitleg: het rangtelwoord geeft de volgorde in een rij aan. voorbeeld: derde, achtste.
 • Woordsoorten: persoonsvorm, zelfstandig naamwoord, stoffelijk bijvoeglijk naamwoord, onderwerp, voegwoord, voorzetsel, hulpwerkwoord, telwoord en rangtelwoord.

Taal: ons nieuwe blok gaat over Plankenkoorts.

In het thema Plankenkoorts zijn alle taalactiviteiten gekoppeld aan bronnen die op de een of andere wijze met theater te maken hebben. De leerlingen leren in dit thema om informatie te vergaren, zich daarover een mening te vormen en die mening inde vorm van een recensie weer te geven.

Rekenen blok 3, deel B

 • oefent u de tafels nog steeds?
 • cijferend aftrekken.
 • getallen tot 100.000.
 • kolomsgewijs vermenigvuldigen.
 • breuken; uitrekenen van breuken bij hoeveelheden:  bijv. 1/3 deel van 90 en gekoppeld aan geld/inhoud.
 • verhoudingen.
 • meten: inhoudsmaten en kommagetallen.
 • grafieken.

Begrijpend Lezen:  de leerlingen oefenen de volgende leesstrategieën:

 •  voorspellen
 •  ophelderen van onduidelijkheden
 •  samenvatten
 •  vragen stellen
 •  relaties/verwijswoorden

 

 

 

 

 

 

Laatste nieuws

Contact

CBS De Postiljon
Gen. Winkelmanstraat 111
3769 EC Soesterberg
Telefoon: 0346 - 351518
Stuur een mail
Meer contactgegevens